Vaše životní číslo

Vaše čísla – vaše barvy

V systému barevného léčení  AURA-SOMA máme k dispozici celou řadu krásných dvoubarevných flakónků naplněných energií lásky, která člověka provází vlastním osobním rozvojem. Tato mocná alchymie s námi naváže kontakt v momentě, kdy se esence ukrytá ve flakónku dotkne naší pokožky. Následně nám pomáhá se zpracováním témat, která jsou pro nás v životě důležitá a jejichž řešení nám umožní posunout se vpřed. Velmi prospěšná je pro nás osobní lahvička, která nás udržuje  ve svém středu, vrací nás zpět k sobě samým a umožňuje naší duši více zářit.

Jednou z možností, jak pracovat se systémem Aura-Soma, je zvolit osobní barevnou lahvičku dle svého životního čísla, kde se nám otevírá možnost, jak rozvinout své dary a talenty. Objevíme svou základní barvu, která nám dále pomáhá rozvinout barvu naší duše.

Jediné, co k tomu potřebujeme, je datum narození. A následně rozhodnutí, zda volíme lahvičku jako svůj životní flakón  či případně náš osobní flakón, který souvisí s daným kalendářním rokem.

Chceme-li zjistit své životní číslo, postupujeme takto:

Například pro datum narození: 24.04.1968

2 + 4 + 0 + 4 + 1 + 9 + 6 + 8 = 34 (při součtu nad 21, obě číslice opět sečteme) 3 + 4 = 7 

Výsledkem je flakón„B 07 – zahrada Getsemanská“

Tento flakón je v konečném výsledku naším životním flakónem, s jehož hlavním tématem a poselstvím se v různých podobách často setkáváme po celý svůj život.

Máme zde lidskou bytost, u níž představuje víra a důvěra životní téma. Je to průkopník novověku. Idealista, filozof, chápající potřeby a utrpení člověka. Je obdařen vnitřní moudrostí a silou. V dřívějších inkarnacích získal lekce etiky. Je schopen tady a teď vyjádřit naučené a transponovat. Rád cestuje, miluje přírodu, zejména stromy – je znalcem dřevin.

Více o významu jednotlivých lahviček na adrese: aura-soma.nandi-shop.cz

Následně roční osobní flakón lze odvodit takto:

24.04.2019 (rok narození vyměníme za aktuální kalendářní rok)

2 + 4 + 0 + 4 + 2 + 0 + 1 + 9 = 22 (při součtu nad 21 obě číslice opět sečteme) 2 + 2 = 4

„B 04 – Sluneční flakón“

Pro tohoto člověka může být tématem pro tento rok přinést vědění z dávné minulosti do současnosti. Tato lidská bytost je schopna přetvářet vize v realitu. Může rozpoznat překážky, jež by tomu mohly bránit. Může také nabýt dostatek sebedůvěry a tak do svého života pozvat radost.

Přehled všech flakonů Aura-Soma Equilibrium je dostupný na této stránce.

 

Vypočítejte prosím mé životní číslo a pošlete mi odpovídající flakón Aura-Soma equilibrium

Cena flakónu vč. dopravy je 1.108 Kč (doručení na adresu prostřednictvím DPD)

Váš datum narození po odeslání nabídky ihned odstraníme ze systému.

Napište nám prostřednictvím kontaktního formuláře.

    Vaše jméno (vyžadováno)

    Váš email (vyžadováno)

    Předmět

    Vaše zpráva