Boží vůle

Boží vůle

„Co když to, co chci, není to, co si pro mne přeje Bůh?“ Tato otázka zneklidňuje mnoho mých klientů.

Má odpověď je založena na celoživotním studiu a na zkušenostech spojených s touhle otázkou. Abyste lépe pochopili základy mých názorů, zde je popis mého duchovního zázemí. Jsem počata, zrozena a vychována ve velice duchovní rodině. Má matka, představitelka třetí generace metafyziků a duchovních léčitelů, a můj otec, autor motivačních knih, se po mnoho let neúspěšně snažili zplodit dítě. Moje matka poslala žádost o modlitbu a ani ne za měsíc byla se mnou těhotná.

Má rodina byla zasvěcena studiu spirituálních vědomostí v metafyzických církvích, jako Unitáři, Náboženská věda a Křesťanská věda. Protože matka byla duchovní léčitelkou, byly pro mne zázraky přirozenými úkazy, když jsem vyrůstala. Takže jsem neznala nic jiného než metafyzické principy, jako je afirmace, vizualizace, uzdravování a projevování největšího lidského dobra. Navzdory tomu jsem nebyla připravena na zážitek, který se mi jednou, když mi bylo osm let a v neděli odpoledne jsem vycházela z kostela Unitářů, přihodil. Něco mě donutilo se zastavit. Scéna kolem mě se změnila a já jsem pocítila silný tlak, zvenku i zevnitř mého těla současně. Na­jednou jsem sama sebe viděla z pohledu asi o krok napravo od místa, kde bylo mé tělo, jako kdyby byla moje duše oddělena od těla. Všechno se to stalo hodně rychle.

Pak se mnou mluvil mužský hlas, který kombinoval jak zvuk slov, tak citelné vibrace a intuitivní vědění. Hlas mi vysvětloval, že prožívám proces rozdělení těla a duše. Vysvětloval, že duch nebo mysl je jediná pravá věc a tělo je podřízené duši. Pak mi řekl:

Jsi tady, abys učila lidi, že mysl řídí tělo.“

Potom stejně rychle hlas zmizel a mě se vrátilo normální vidění. I když to rozhodně byl neobyčejný jev, cítila jsem se bezpečně a vstřícně. Tahle událost mi pomohla zapamatovat si svoje vyšší poslání.

Od toho dne byla síla mého vyššího poslání pořád zjevnější. Kdykoliv jsem své poslání zanedbala, strašně mě mé svědomí hlodalo a nenechalo mě v klidu. Když mi bylo dvacet, pokusila jsem se svou misi ignorovat a skončilo to tím, že jsem byla nešťastná, tlustá a neklidná. Neměla jsem jinou možnost, než své poslání plnit, a tak jsem se stala duchovně založenou psychoterapeutkou a spisovatelkou samoukem. V momentě, když jsem přijala tenhle závazek, všechny dveře se mi otevřely.

Když se v dnešní době od svého vyššího poslání odkloním, hned si to uvědomím. Například jsem se několikrát pokoušela psát knihy na témata, které jsou „mimo mou cestu“, a vždycky jsem se setkala s totálním neúspěchem. Nevydělala jsem si ani cent! Pokaždé, když jsem se pokusila odvrátit se od své cesty, byla jsem napjatá, nenasytně hladová nebo jenom prostě celkově nešťastná.

Vím, že většina lidí neslyší hlas z nebes, který je nasměruje na jejich pracovní dráhu. Nevím, proč mi Bůh dal tak jasně najevo, co je mým úkolem, ale stalo se to. Zjistila jsem, že dokážu pomáhat jiným najít jejich vyšší poslání. Za pár minut poté, co se s někým seznámím, jasně cítím, jaká profesionální dráha by ho nebo ji nejvíce naplňovala.

z knihy Z knihy Id Change My Life Ifl Had More Time, Doreen Virtue