Karetní výklad Doreen Virtue pro rok 2016

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš roční karetní výklad pro rok 2016. Tento rok bych chtěla pracovat s kartami Poselství archandělů, protože kdo jiný než archandělé by na nás mohl lépe dohlédnout během tohoto silného roku? Karty tedy vezmu, pomodlím se nad nimi a žádám Boha a anděly o poselství ohledně toho, co můžeme v tomto roce očekávat. Zatímco karty míchám, dostávám ještě další informace, a to i vy. Věnujte tedy pozornost poselstvím, která dostáváte vy sami, když vytáhnu kartu pro daný měsíc. Vyberu celkem 12 karet, jednu pro každý měsíc, ohledně toho, co během něj můžeme čekat a jak se na to nejlépe připravit.

LEDEN
Pro leden je tu karta Mír. To krásně koresponduje s tím, co jsem sama přijala. Andělé mi ukázali, že rok 2016 bude velmi silný a mír bude naším hlavním záměrem. Nám, kteří si přejeme mír a nechceme těžit z válek nebo korporací, dávají andělé pro tento rok slovo AKCE. Je to rok jednání. Andělé mi říkají, že se věci v tomto ohledu budou dít všude. Nebudu nikomu mazat med kolem pusy a tvrdit, že to bude dokonalý rok, protože v tomto pozemském světě duality není nic dokonalé. V tomto roce bude váš vnitřní mír podrobován zkouškám. Nikoli ve smyslu úspěch-selhání, ale zkrátka u vás vyvstanou věci, které pro vás budou závěrečnou zkouškou, jakousi maturitou. Rok 2016 dává po součtu číslic číslo 9, které vypovídá o dokončování a uzavření kruhu. V tomto roce potřebujeme neustále pamatovat na to, že bez ohledu na to, co se děje, naší úmluvou je udržovat si vnitřní mír a zůstat neotřesitelní. V předchozích letech jsme dávali moc nad svým vnitřním mírem vnějším okolnostem: “Kdyby nebylo tamtoho politika, tamté společnosti, tamtoho člověka, tamté války, tamtoho zážitku nebo těch a těch podmínek, PAK bych mohl/a být v míru.” Pokud nad svým vnitřním mírem dáváme moc vnějším okolnostem, zajišťujeme si tak, že v míru nebudeme nikdy. Bůh nás stvořil jako míruplné jedince, protože Bůh sám je mír. Mír je tedy uvnitř vás a je krásné, že nám tímto začíná náš rok, protože je to opravdu bod našeho soustředění pro rok 2016.
Přála bych si, abych mohla říct, že se v tomto roce budeme mít jako v pohádce, vílím království nebo jako v nebi, kde bude všechno v dokonalém míru, avšak vidím, že přijdou problémy s počasím, že se stanou další útoky, a je mi to moc líto. Věřím tomu, že je můžeme zmírnit našimi modlitbami a jasným vědomím. Existují bohužel lidé, kteří jsou zaměřeni pouze na peníze a kteří skrze toto všechno peníze získávají. V jejich myslích takto dosahují míru, ale takový mír není skutečný. Žijeme na této planetě s hrubými lidmi, kteří mají hodně velké ego a staví se do pozice fyzické síly, nikoli té duchovní. S těmito lidmi je to obdobné, jako když žijeme s někým, kdo je hodně hlučný. Existuje mnoho způsobů, jak se s tím vypořádat. Všechno nás to ale vrací k k tomu, že je to pro nás příležitost, jak se naučit být v míru bez ohledu na cokoli. A když to dokážete, budete na sebe velmi hrdí! Udržte si tedy mír, udržte si víru! A to všechno začíná v pozitivitě, kdy dokážete spatřit požehnání ve všem. Neznamená to jen sedět, musíme i jednat a promlouvat!
Můžeme mnohé ovlivnit, když si dáme pozor na to, za co utrácíme peníze. Pro mě je třeba důležité, abychom měli organickou stravu, takže si pěstujeme vlastní, investujeme peníze do organických jídel, volíme politiky, kterým na tom také záleží. To jsou některé ze způsobů, jimiž můžeme v našem světě učinit rozdíl a přitom zůstat v míru. Vy sami víte, která problematika se týká vás. Popřemýšlejte o tom tedy. Leden je celý o tom být v míru.

ÚNOR
Pro únor tady máme kartu Překonání překážek. Opět je to to stejné téma. Je to karta archanděla Jeremiela, který je z historického hlediska pomocníkem při odpouštění a pomáhá nám také rekapitulovat naše životy. Znamená to, že to nejhorší je za vámi a že ať už vám život přinese cokoli, jste již připraveni. Někdy si neuvědomujeme, jak silní opravdu jsme, dokud nás život nedotlačí k tomu, abychom byli silní. Sama jsem si v tomto životě mnohé prožila a podívejte – jsem pořád tady! Nic mě nedokáže vystrnadit z cesty pozitivity a víry. A totéž platí pro vás, mí drazí. Toto je o překonání překážek a těžkostí.
Tento rok bude zastíněn volbami amerického prezidenta, které budou ve zprávách po celém světě. Vězte prosím, že máte na výběr z více možností, než jsou pouzí dva kandidáti, kteří vám nevyhovují.Vyhledat si další kandidáty je vaše plné právo. Můžete si myslet, že to je promarněný hlas, ale není. V médiích nejsou všechny informace, a tak je dobré udělat si vlastní průzkum, při kterém můžete zjistit, že jsou další kandidáti, kteří vám vyhovují. Když energii věnujeme podpoře kandidátů, kteří mají stejnou víru jako my, nikdy to není promarněné! Udělejte si tedy průzkum a vystupte. Únor nám o tomto přinese mnoho informací. Prosím, nevolte někoho jen proto, že se to zdá být nejjednodušší! Prosím! Vězte, že vaše hlasy mohou učinit velký rozdíl ve vývoji této planety. Omlouvám se těm, které politika nezajímá, ale andělé mi o těchto volbách ukazují neustále nějaké věci a já se cítím být povinna říci svou pravdu.

BŘEZEN
Zde máme kartu Dýchejte. Vydechněte si. Vypadá to, že v březnu dostaneme přestávku. Archanděl Rafael je andělem léčení a pro ty z vás, kteří budou mít nějaké zdravotní potíže, nebo jejich blízcí či klienti ve vaší léčitelské praxi, říká, že je třeba vrátit se k základům. Znamená to dobře pečovat o své tělo, a to v holistickém smyslu. Péče o sebe tedy pro březen vychází velmi silně. Stejně tak i léčení. Říkají také, že když se zahalíte do ochranného štítu ze světla a budete se energeticky chránit, velmi vám to pomůže se zdravím. Když zavoláte Boha, archanděla Michaela a archanděla Rafaela, aby vás zaštítili, ochráníte tak svou vysokou citlivost, což je velmi dobré, neboť když jste citliví, zůstáváte uvědomělí a to vám pomáhá zůstat v souladu se svou pravdou a cestou.

DUBEN
Duben je měsíc mých narozenin a vyšla nám pro něj karta Vzpomeňte si, kým jste. Je to karta archanděla Michaela, což znamená, že jsme chráněni. Andělé říkají, že bez ohledu na to, co se bude během dubna dít ve světě, jste v bezpečí. Neplýtvejte svou silou na přemýšlení, co máte udělat, abyste se ochránili. Říkají, že pro některé z vás, kdo sledujete tento výklad, to také znamená, že vaše práce není vaším zdrojem. Je to poselství pro ty, kdo setrvávají v zaměstnání, které se jim nelíbí, jen proto, že mají pocit, že musejí. Karta vám připomíná, že jste mocní! Že jste Božími dětmi stvořenými k jeho obrazu. Udržte si tedy svou sílu – a to znamená i vystoupit a promlouvat v oblastech, ve kterých se vám něco nelíbí a kde byste chtěli napomoci ke změně. Nenechte se prosím chytit do iluzí. Mnohé iluze jsou velmi uvěřitelné a hodně z nich tvoří iluze založené na strachu, včetně těch, které jsou ve zprávách. Omezte tedy jejich sledování. Pokud zjistíte, že vás rozčilují, buď je úplně vypněte, najděte si jiný zdroj a nebo také nechoďte na sociální média. I mnohé alternativní zdroje obsahují zprávy založené na strachu, dávejte si tedy pozor na to, co sledujete, a také na své myšlenky, protože tento rok je o akci a míru. Takže co vám pomůže být v míru? To bude otázka pro duben – a také pro celý tento rok.

KVĚTEN
Pro květen nám vyšla zajímavá karta – Bilancování života. Je to karta archanděla Jeremiela, v tomto roce již podruhé. V této sadě má tři karty a pokud vyjde i potřetí, bude to znamenat něco opravdu zásadního. Archanděl Jeremiel nám pomáhá rekapitulovat naše životy, a tak v květnu bude vhodný čas na to se zastavit a zeptat se sebe samých: Jak to jde? Jaké změny chci učinit? Kterou cestou se chci vydat? 
Obraťte se do svého nitra. Nedívejte se jen na to vnější, jako třeba kde bydlíte apod., ale podívejte se dovnitř. Zeptejte se: Jaký mám ze sebe pocit? Miluji se? Přijímám se? Mám ze sebe dobrý pocit? Jsem sám/sama se sebou v harmonii? Opravdu si udělejte tuto bilanci a pamatujte, že Bůh a archanděl Jeremiel vám s tím pomohou, abyste se dostali do kontaktu se svou vnitřní pravdou.

ČERVEN
Dostáváme se do půlky roku a pro červen vychází karta Vítězství! To se mi pro vás moc líbí! Tato karta říká, že jste opravdu jeli na plný plyn a šli si za svým. Toto je rok, kterého se máte sami chopit a učinit ho mistrovským dílem. Tento rok máte žít tak, jako by to měl být váš poslední. Tím nemyslím nic špatného prosím, je jen třeba opravdu žít v přítomném okamžiku a uvědomit si, jak můžeme vzít svůj život do vlastních rukou, abychom ho žili tak, jak jsme vedeni. Žít ho naplno, jako bychom měli neomezený čas, neomezené množství peněz, neomezenou podporu. Žít ho naplno, beze strachu o to, co si pomyslí druzí lidé. Mít odvahu být svým celým já. A když toto uděláte, říkají, že se věci velmi rychle vyvinou ve váš prospěch. Ego vám bude namlouvat, že to bude trvat dlouho, ale andělé říkají, že ne, že v tomto roce jsou věci velmi urychleny. A tak očekávejte zázraky. Jsou tu pro nás všechny.

ČERVENEC
Na červenec nám vychází karta Tvořivé psaní, karta archanděla Gabriela, anděla poslů, jehož jméno znamená “Bůh je má síla”. Gabriel říká, že v sobě máte knihu, nebo alespoň článek či blog. Toto je o vyjadřování sebe samých, o vyjadřování své pravdy. Červenec je tedy plný vašeho duchovního vyučování a předávání vašich vědomostí a moudrosti. Říkají také, že to znamená, že budete mít konečně dost sebedůvěry to udělat. Je to něco, k čemu jste byli dlouho vedeni, ale hledali jste si výmluvy a odkládali to, protože jste byli perfekcionističtí a necítili jste se připraveni. Tohoto démona však porazíte a necháte Boha, aby skrze vás promlouval, a to psaným slovem. Andělé říkají, že pro některé z nás to znamená i jiné formy tvoření, jako třeba umění. Není to jen o psaní, ale obecně o tvořivosti.
Co ještě bychom měli vědět? Andělé říkají, že se máme zahalit do zlatého světla, a všechno bude v pořádku. Ani moc nevím, co to přesně znamená, ale tak mi to řekli. V červenci se zahalme do ochranného štítu ze světla. Je to čas, kdy se možná něco bude dít, a my máme odejít od ústraní a nechat danou informaci vyjít ven. Přichází vám mnoho informací a když je držíte uvnitř, cítíte se zablokovaní. Nechte je tedy proudit, mí drazí, a udělejte si na to čas. Jste super-zaneprázdnění lidé, ale nikdy ne natolik, abyste nemohli tvořit, protože to potřebujete dělat. Podívejte se na svůj rozvrh, jestli je tam něco, co pro vás není tolik důležité, něco, co není prioritní – a nahraďte to tím, co prioritní je.

SRPEN
Podívejte, jak nám to krásně pasuje! Pro srpen tady máme kartu archanděla Ariela s názvem Roztáhněte svá křídla! Ariel je andělem pozemského zhmotňování a přírody, a hlavně vody – oceánů, řek, jezer, moří atd. Může to být vhodný čas na dovolenou někde u vody nebo přestěhování se na takové místo. Nebo s vodou pracovat nebo se věnovat uzdravování zemských vodních zdrojů. Také to znamená pít hodně vody.
Karta Roztáhněte křídla je velmi posilující. Je to čas, kdy si řeknete: “Už se nebudu vzdávat své síly! Nebudu se zavděčovat, abych byl/a dokonalý/á. Nebudu za každou cenu plnit všechny úkoly, abych byl/a dokonalý/á. Protože všechno je to ve mně. Vytvářím si vlastní dokonalost, své vlastní vnitřní prostředí. Je to pro mě čas, kdy roztáhnu křídla a vzlétnu!” Podívejme, jak překonáváte svůj strach i svět! To je nádherné! Sám Ježíš nám slíbil, že můžeme překonat svět a že nám v tom pomůže.

ZÁŘÍ
Pro září nám vychází karta PéčeZáří bude o mnoho klidnější a tišší, protože jste vydali mnoho energie. Také je to téma dítěte, vnitřního dítěte. Je to karta archanděla Gabriela, který je také v této sadě třikrát, a zde je podruhé. Máme tu tedy dvakrát archanděla Jeremiela, který nám pomáhá bilancovat naše životy, a dvakrát Gabriela, který nám pomáhá v tvoření, v předávání poselství, vyučování a také v neposlední řadě s rodičovstvím. Je to tedy spojeno také se zrozením a porody. Možná někdo z vás bude děťátko očekávat, nebo ho v tomto období porodí, může to znamenat i úspěšnou adopci nebo mi tu velmi silně vychází i práce s dětmi. Hlavní význam této karty pro nás však spočívá v péči o své vnitřní dítě. Andělé mi říkají, abych se vás zeptala: Čím jste chtěli být, když jste byli malí? Tyto sny v sobě totiž skrývají mnoho o vašem životním poslání. V září tedy popřemýšlejte nad tím, co jste jako malí rádi dělali, třeba zpívali, tancovali nebo něco vyráběli či malovali. A nejen jako malí, ale také jako teenageři. Je třeba tuto část v sobě oživit a pečovat o ni. I když jste nyní dospělí, vaše vnitřní dítě stále potřebuje vaši pozornost. 

ŘÍJEN
Říjen je měsícem, kdy povoluje hranice mezi světy. Je to také měsíc Michaelových narozenin (Doreenin manžel – pozn.překl.), takže to oslavíme. Pro říjen nám vyšla karta Citlivost. Jak příhodná pro říjen, citlivý měsíc Štíra! Můžete se v tomto období cítit více emocionální, ale andělé říkají, že to souvisí s vaší kreativitou. Soustředíte svou citlivost do své tvořivé činnosti a vyučování. Říkají: Nebojte se svých zdánlivě velmi křehkých pocitů. Můžete se cítit velmi křehcí, ale tyto pocity slouží jako múza vašemu tvoření a vyučování. Na kartě je anděl hrající na harfu. Máme tu tedy velmi silně také hudbu, pobyt v přírodě, procházky, také pobyt o samotě tu znovu vychází obdobně jako předtím v dubnu, kdy jsme si rekapitulovali svůj život, a budeme mít úctu ke své citlivosti. Také ještě říkají, že říjen bude čas reorganizace vašeho života, tak aby se mohl stát bezpečným přístavem pro vaši citlivost. Můžete změnit bydliště, lidi, s nimiž pobýváte, vztahy…. je to všechno o úctě k sobě samým, svým citům a svému nitru.

O tom je celý tento rok – o nitru namísto vnějšku, namísto snahy na někoho zapůsobit nebo se někomu zavděčovat. Je pouze o vztahu mezi vámi a Bohem, o zesílení pouta a spojení s Bohem, skutečným Zdrojem, který je uvnitř vás. O naslouchání a řízení se svým vnitřním vedením namísto podřizování se názorům druhých a dovolení, aby určovali, kým máte být.

LISTOPAD
Dostáváme se k listopadu. Celý rok zatím vypadá velmi silný! Listopad je 11.měsíc v roce a číslo 11 rovněž znamená tvořivost. A je tu karta Vášeň, karta archanděla Haniela, jemuž náleží i karta pro říjen. Znovu se vracíme k tomu, že vaše citlivost stále trvá ve zvýšené míře, ale nyní ji soustřeďujete do svých vášní. Je to karta priorit a životního poslání, která vám říká, že máte být autentičtí. Co vás zajímá? Na čem vám záleží? Co vás baví? Z čeho jste nadšení? Přestaňte dávat svůj čas a energii druhým a jejich zájmům. Máte věřit své nově probuzené vášni a následovat ji v milostném životě i v kariéře. Listopad je čas zasvěcený vaší srdeční čakře. 
Tato karta byla přilepená k druhé kartě, obě jsou tedy pro listopad, a tou druhou je karta Měsíční cykly. Opět je to karta archanděla Haniela, už ho tady máme potřetí. Jméno Haniel znamená “Boží milost”. Tento archanděl nám pomáhá s našimi duchovními dary, tedy s citlivostí, psychickou vnímavostí a vědomím. Říkají, že máte věřit tomu, co cítíte, a že si také máte dát pozor na to, abyste se nenechali ovlivnit falešným strašením ze zpráv, které se snaží manipulovat s veřejností. Nevěřte všemu, co je ve zprávách. Samozřejmě, nevystavujte se žádnému nebezpečí, ale zůstaňte věrni své vnitřní pravdě a setrvejte v míru. Dobře?

Vypadá to, že říjen a listopad budou obdobím vašeho vnitřního života i osobního života, kdy řeknete: “Víte co? Bez ohledu na cokoli, prostě zablokuji tento hluk a zůstanu na své cestě s důvěrou a nadšením.” Také však pro vás jako citlivé osoby může být okolí velmi rušivé. To si vyžádá každou špetku vaší síly. Naštěstí vám dal Bůh veškerou sílu, kterou potřebujete, stejně jako všem ostatním, neboť nás stvořil ke svému obrazu. Neexistuje tedy v duchovní pravdě žádná vaše část, která by byla plná strachu, protože ani Bůh nemá strach. To, co se ve vás bojí, je ego. My to uznáváme, nepotlačujeme ho, ale ani se jím nenecháme vystrnadit ze své cesty.

PROSINEC
S prosincem uzavíráme kruh a máme tady kartu Božský řád. Ach, úplně mi naskočila husí kůže. Archanděl Raguel je andělem harmonie a míru a jeho jméno znamená “Boží přítel”. Ukazuje nám, že všechno, co se děje, je skutečně v Božském a dokonalém pořádku. Tomu můžeme naprosto věřit, protože všechno se děje z nějakého důvodu. Ukazují mi, že je to cyklus života, cyklus Země, cyklus světla a temnoty, který byl na Zemi již dříve, který se zopakuje. A neupadejte kvůli tomu do starostí ani katastrofických scénářů, není to žádný konec světa, to je nemožné. Tato planeta je nekonečnou školou, věčným místem učení pro duše jako jste vy, které jsou dost statečné na to, aby sem přišly. Všichni vás za to obdivují, že jste sem přišli a přijali lidské tělo a svůj životní úkol, a proto máte kolem sebe mnoho andělů! Je to v Božím pořádku.

Byla jsem také vedena k tomu, abych vytáhla jednu kartu ze sady, která vyjde na Velikonoce, “Ježíšova laskavá slova”. Nejsou to vůbec vykládací karty, slouží k meditaci a obsahují pouze pozitivní slova. Je to úplně poprvé, co s nimi pracuji, a zatímco je míchám, žádám Ježíše, aby nám dal své poselství pro tento rok, abychom si udrželi víru. Říkají, že mám vzít kartu z vrchu balíčku.
A je to karta…. Ach.. .Děkuji! Je na ní psáno: “Nebojte se, neboť Vašemu Otci je potěšením přenechat Vám své království.” NEBOJTE SE. To jsou milující slova našeho Stvořitele. Moc se mi tato karta líbí. Je to z mé oblíbené části Bible. Nebojme se. Tento rok bude silný. Už jsem to říkala. Ale pojďme se k tomu postavit jako k závěrečné zkoušce! Není to žádný konec světa nebo konec života ani nic podobného. Je to pro nás velký test, abychom se nebáli a zůstali v míru. Dokážete to! Pamatujte, že máte stejný přístup k Nebesům jako mám já nebo kdokoli jiný. Nejsem nijak výjimečná, jen hodně naslouchám. My všichni máme rovnocenný přístup. Učiňte tedy tento rok skvělým! Učiňte ho mistrovským dílem! Už žádné nacvičování, už žádné odkládání, žádné zdržování věci, které můžete udělat už dnes. Každého velkého cíle bylo dosaženo postupně, malými krůčky. A to dokážete! 

Mé modlitby jsou s vámi. Posílám vám mnoho lásky, andělských požehnání, i Bůh nám žehná – žehná celému světu a chrání ho, a chrání i vás a vaše milované.
Řekněte prosím se mnou: Aloooooooooooooooooha!

* * *
zdroj: httpss://youtu.be/_0FxzbvrHMk, andelskydenik.blogspot.cz
překlad: Magda Techetová 

Děkujeme

svět zázraků