Sanat Kumara

Sanat Kumara

Představujeme vám prvního z nanebevzatých mistrů….

Známý rovněž jako Karttikeja, Sumara, Skanda-Karttikeja.

Kumara je bohem války, který zbavuje lidi a zemi negativních entit a nízkých energií. Mnoho legend vysvětluje původ Kumary a v žádné nechybí jeho vztah k číslu šest, snad kvůli jeho schopnostem vykazovat negativní duchy. Podle jedné legendy byla Nebesa zamořena démony, takže Šiva použil plamen svého třetího oka, aby zplodil šest dětí, které se měly specializovat na zabíjení démonů. Jejich matka však objímala děti z lásky tak silně, že je stlačila do jediné­ho těla se šesti hlavami.

Hinduisté uctívají Kumaru jako vůdce bohů, kteří vypuzují temnotu z myslí lidí a duchů. Jeho aktivita v pobíjení démonů je pokládána za metaforickou a symbolizuje Kumarův boj s nezna­lostí.

V kruzích New Age je uctíván jako člen Velkého bílého bratrs­tva a pracuje společně s Ježíšem a archandělem Michaelem, aby pomohl planetě a jejím obyvatelům se vzestupným procesem.

Říká: „Středem mého zájmu je sila – síla pro každé­ho a pro všechny… nové rozdělování síly lidem všude, přímo od Velké­ho zdroje všeho. Skrze mé poznání toho, který je vším, dokáži čerpat z jeho plnosti, z jeho zásob síly a rozdělovat ji všem. Osvěcováním mas touto osobní sílou přichází na tento svět i spravedlnost a milost, proto­že nikdo si nemůže přisvojit vaše osobní hranice, když víte, že vaše záso­ba síly je neomezená a naprosto nespoutaná. Spoléhejte se na toto po­znání a nikdy se neobávejte uplatňovat za každé situace, která si žádá, abyste byli silní, vaše práva.”

Pomáhá:

  • s překonáním ega
  • s překonáním únavy
  • léčit
  • s očišťováním prostoru
  • s vyháněním duchů
  • s duchovním poznáním a osvícením

INVOKACE 

Kumara je silný duch, z kterého budete mít zvláštní pocit, jako z nějakého šamana. Když ho přivoláte, zareaguje rychlostí světla a láskyplnou, silnou energií. Volejte ho na pomoc, když jste una­vení a vyčerpaní:

„Sanat Kumaro, přines mně, prosím, svoji silnou energii, abys po­sílil mého ducha a vitalitu. Pomoz, mně, prosím, povznést se nad mé negativní myšlenky a emoce, jako ptáka nad temná oblaka. Žá­dám tě o pomoc, abys mě napojil na skutečný a věčný Zdroj veške­ré energie. Vyžeň, prosím, všechny nízké duchy a energie z mého nitra i z mého okolí a naplň mě božským léčivým světlem.”

Pak zhluboka dýchejte a nechte Kumaru konat jeho práci. Za krátkou chvíli se budete cítit oživení a občerstvení.

Zdroj: https://www.nakridlechandelu.cz/archandele-bohove/sanat-kumara, https://www.rozamira-tarot.ru/galeria/albom-new-aura-soma-tarot.html