Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 12. do 18.10. 2015

karty

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 12. do 18.října. Tento týden jsem byla vedena k tomu, abych pracovala s vykládacími kartami Marie, Královny andělů a sedím tady u gobelínu s tématem Svatého Grálu. Cítím se velmi požehnaná, že mohu být v této krásné energii. Jsem stále v Kalifornii, kde učím kurz Andělské intuice, a posílám vám odtud mnoho lásky. Hodně se toho děje a dnešní novoluní je opravdu dobré k propouštění věcí. Výklad minulého týdne měl tak jasné poselství o propouštění věcí a jak to uskutečnit, a tak to všechno odevzdejme novému měsíci – novoluní a začněme nový týden s tím, že už to máme všechno za sebou. Pojďme se podívat, co nám o tom řekne naše požehnaná Matka. Žádám, aby všechna její láska přišla k nám všem skrze tyto karty, a dala nám poselství pro začátek, střed a konec týdne.

Ooo, to je nádherné. Tento týden nám začíná soustředěním se na Rodinu. A říkají k tomu, že to znamená jak naši rodinu tady na Zemi, tak i na Nebesích. Že je tu pro nás všechna ta láska i léčení. Na kartě je psáno: “Modlím se za svou rodinu a odevzdávám tuto situaci Bohu, aby mi dal potřebné odpovědi, podporu a léčení.” Ať už vás tedy znepokojuje jakékoli dění ve vaší rodině, tato karta vás vede k tomu, abyste se od toho odpoutali, odevzdali to Bohu a nechali ho, aby se o to postaral. Pojďme to udělat hned teď. Je tu s námi archanděl Michael, který je vždy všude, kde je potřebný, a vidím ho s jeho světelným mečem, jak vám pomáhá shromáždit všechno, co vás tíží a znepokojuje v souvislosti s vaší rodinou.
“Žádáme tě, archanděli Michaeli, abys nám pomohl odpoutat se od strachu, tak aby se nám mohla otevřít cesta lásky.” A je tu s námi také Boží nekonečná inteligence a moudrost obsahující každé řešení a léčivou energii, která respektuje svobodnou volbu všech. Bůh nemůže jít proti svobodné vůli nikoho z vaší rodiny, i když si pro někoho z nich něco přejete – ta druhá osoba si to také musí přát. Můžete se za ně samozřejmě modlit, aby se otevřeli tomuto léčení a lásce. Ale rozhodně vidíme vás samé, jak se otevíráte tomuto léčení a nadlehčování břemene. Neznamená to, že vám na tom nezáleží. Právě že to znamená, že vám na tom záleží natolik, že to celé odevzdáváte skutečné autoritě, Bohu, nekonečné bezpodmínečné lásce, aby se o to postarala. 

Pro střed týdne tady máme kartu Vděčnost. Původně jsem chtěla říct, že nám tento týden může začít nějakými dramaty, ale tato karta v sobě obsahuje mnoho vyřešení. Andělé mi k tomu říkají, že vděčnost je jedna z ingrediencí potřebných k léčení, a to v tom smyslu, že již teď jste vděční za to, že dochází k léčení. Takže místo toho, abyste snažně prosili “Prosím, Bože, prosím, prosím…”, pronesete svou modlitbu jako afirmaci: “Děkuji Ti, Bože, za….”, což je velmi mocný způsob modlitby. Jistěže jakýkoli typ modlitby funguje, je to i dokázáno výzkumy. Ale v případě, že se modlíte s vděčností, dochází ke zhmotňování mnohem rychleji, a to možná díky tomu, že vděčnost je jedna z nejlepších cest, jak otevřít své srdce příchozím požehnáním. Kdykoli se modlíme, Bůh pomáhá nám všem, ale někdy naplnění svých modliteb sami zablokujeme, protože se buď bojíme, nebo čekáme, že to bude určitým způsobem, a přehlížíme všechny ostatní cesty, které jsou přitom mnohem tvořivější a lepší. Vděčnost nám pomáhá setrvat ve stavu milosti a přijímání. Počítáme svá požehnání místo svých problémů. Soustřeďujeme se na to, co je dobré, místo toho, co je špatné. A není to o schovávání hlavy do písku nebo předstírání, že žádné problémy nejsou, ale o tom, že když jsme vděční, přichází k nám více odpovědí a řešení a také více věcí, za které můžeme být vděční.

A na víkend tady máme kartu, která se mi velice líbí, a to je Respekt k sobě samým. Všechny karty v této sadě představují vlastnosti a ctnosti Marie, královny andělů. A respekt k sobě samým je něco, co učí nás všechny. Protože je velmi laskavá, dávající a starostlivá… ale je taková i vůči sobě. Je krásným příkladem pro všechny ženy (a také muže), protože nám ukazuje, že lze být zároveň velmi ženská, silná, dávající, starostlivá a přitom si udržovat zdravé hranice. Je to tedy karta úcty k sobě samým. Říká, že zatímco se staráme o všechny ostatní, je třeba se starat také o sebe. Že je třeba dát svůj život do pořádku tak, abyste si sami sebe více vážili, a nenechali nikoho a nic odradit vás od vaší cesty, uhasit vaši jiskru a bránit vám v tom, co je vaším posláním. A tím je láska. 

Tento týden se mi velmi líbí a opravdu cítím přítomností Boží Matky, jak nám všem pomáhá být ve stavu lásky. A jako ideál matky, kterým Marie, královna andělů je, na nás dohlíží se soucitem a porozuměním. Chápe, že všichni děláme chyby, a že stačí, když je napravíme, poučíme se z nich a dostaneme se na správnou cestu. A tou nejlepší cestou pro vás je cesta štěstí, zdraví a míru.

Posílám vám mnoho lásky a úcty, mí přátelé. Vím, že můžete mít úžasný týden, protože nasloucháte svému vedení a následujete ho. A tak řekněte se mnou: Aloooooooooooooooha!

* * *

zdroj: httpss://youtu.be/R8b7y5YmO9c, andelskydenik.blogspot.cz
překlad: Magda Techetová

Děkujeme

svět zázraků