Karetní výklad strážných andělů pro týden od 12. do 18.10. 2015

karetní výklad

Milí přátelé,

podzim je tu v plné parádě a spolu s ním se k mnohým z nás dostavila podzimní únava. Andělé i víly (andělé přírody) nás povzbuzují k tomu, abychom se co nejvíce sladili se svým přirozeným biorytmem a více naslouchali svým tělům a jejich potřebám. Přestože máme své povinnosti a určitý denní režim, jsme vedeni k tomu, abychom si vyhradili byť malou část dne k doplnění energie, kterou potřebujeme – ať už spánkem, úklidem domova (neuspořádané věci rozptylují naši energii a neumožňují jí volně proudit), urovnáním některých svých vztahů a péčí o vztahy, které jsou pro nás důležité, meditacemi, modlitbami, poslechem hudby, tvorbou, očistnou koupelí… Ať už cítíme, že potřebujeme cokoli, jsme vyzváni k tomu, abychom si tyto potřeby naplnili a vyhradili si na ně čas. Protože čím více své potřeby zanedbáváme, tím více nám to časem dává naše tělo (i duše) najevo, a nejsme pak schopni dělat ani to, co pořád upřednostňujeme jako důležitější.
Kromě péče o tělo je také důležité pečovat o svou duši – zejména tím, že na sebe budeme hodní a nebudeme si spílat za něco, co nám nejde podle našich představ nebo co se nám nepovedlo, že si nebudeme ubližovat starostmi a stresem a budeme myslet hlavně na věci, které nás těší a které pozvedávají naši energii.
Andělé nám také doporučují užívání veselých barev – na oblečení, špercích, krystalech, na svících nebo dekoracích v našich domovech. Barvy mají své vibrace, a čím radostněji na nás barva působí, tím více nám může pomoci. Je však na každém z nás, která barva ho nejvíce povzbudí :)
Péče o své zdraví, ať už tělesné nebo duševní, nám nejen pomůže cítit se dobře, ale také nám pomůže s řešením problémů, které dosud trvaly právě kvůli naší nedostatečné péči o sebe samé. Když se sami o sebe dobře staráme, ovlivňuje to pozitivně i všechny oblasti v našem životě. Je to tedy všestranně výhodná „investice“ a potřebujeme-li na ni více času, požádejme své anděly, aby nám s jeho vytvořením a zorganizováním pomohli. Jsou tady pro nás a velmi rádi nám pomohou se vším, co budeme potřebovat. ♥

– Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První karta má název Otevřete se úspěchu. Říká, že se nemáme být sami sebou a projevovat své pravé já ze strachu, že by nás někdo neocenil nebo že bychom se někomu nelíbili. Hodně to souvisí s naším návykem a snahou zavděčovat se neustále ostatním a sami sebe odstrkovat na vedlejší kolej. Tato karta nás vede k tomu, abychom se začali věnovat sami sobě tak, jak to opravdu potřebujeme a abychom také neodsunovali stranou aktivity a záležitosti, které jsou pro nás důležité.
Pro některé z nás tato karta znamená veřejné vystupování a také veřejné uznání. Pokud jsme s něčím váhali kvůli strachu z reakce druhých lidí, je toto pro nás pobídka, abychom se nebáli a šli do toho.

Druhou kartou je Dvojka Citů, které vypovídá o lásce v našich vztazích a o všem, co s ní souvisí. Říká, že dojde ke vzájemnému sblížení mezi námi a druhou osobou, a že také možné problémy, které mezi sebou máme, dojdou míruplného vyřešení. U vztahů, u nichž váháme, zda je vůbec udržovat, je tato karta znamením, že není všechno ztraceno a že pro ně stále existuje naděje. Někdy nám vztahy připadají mnohem horší a zoufalejší, než jaké ve skutečnosti jsou, protože my sami se cítíme zoufale nebo nešťastně a vytváříme si ve své mysli ty nejhorší scénáře. Záleží však vždy na konkrétním případě. Pokud se cítíme jasně vedeni k ukončení nebo jiné změně vztahu, dejme na své vnitřní vedení.
S ohledem na první kartu to může znamenat, že problémy, které v našich vztazích vznikly, vzešly z našeho sebezanedbávání a upřednostňování ostatních. Když sami o sebe dobře pečujeme a zacházíme sami se sebou s úctou, mají k nám úctu i ostatní. A pokud ji někteří nemají, je třeba si to nenechat líbit a jasně vymezit své hranice. I to je součástí zdravé sebelásky. Když sami sebe nemilujeme a prokazujeme si neúctu (třeba právě tím, že se necháváme využívat či ponižovat jinými lidmi), přirozeně nám pak chybí láska – a následně ji vyžadujeme od druhých a stáváme se na nich a na jejich přijetí závislými. Celý kruh nelásky se pak opakuje. Když si dovolíme starat se o sebe dobře ve všech směrech, bude to prospěšné pro všechny, protože nebudeme posilovat nezdravé vzorce chování a navíc posloužíme ostatním jako inspirace (a to i dětem).

Třetí kartou je Šestka Hojnosti, která říká, že se nám dostane všeho, co budeme potřebovat, a to i z nečekaných zdrojů. Vypovídá o rovnováze mezi dáváním a přijímáním a vybízí nás k tomu, abychom se nebáli přijímat dobré, protože v budoucnu pak díky tomu budeme sami moci někomu dávat. Hojnost přitom může přijít v mnoha různých podobách – nejen peněz, ale třeba i splněného přání, člověka, pomocníka, rady, věci, práce, příležitosti, pozvednutí energie, apod. Někdy ani nemusí být na první pohled partné, že to, co nám přišlo do života, má nějakou souvislost s řešením našeho problému. Je tedy třeba důvěřovat Boží moudrosti a věřit, že nám vždy dává vše, co potřebujeme, i když to tak někdy nevypadá. Nebesa nás milují a vědí, co nám nejvíce pomůže. Přijímejme tedy jejich dary s vděčností a vírou v dobré.
V souvislosti s předchozími dvěma kartami to znamená, že příliv hojnosti se nám otevře hned, jakmile se přestaneme zanedbávat a nastavíme si zdravé hranice ve svých vztazích.

SHRNUTÍ
Tento týden, přestože nám přinese mnoho příležitostí k vyřešení problémů, by se měl nést v klidném tempu, beze spěchu nebo nátlaku. Cokoli budeme řešit, je třeba mít na paměti hlavně lásku k sobě samým a zbytečně se nestresovat. Zjistíme pak, jak snadno se dají některé věci řešit, když nejsme svazováni úzkostí a obavami. Celkově pak karty vypovídají o uspořádávání a urovnávání našich životů, tak abychom mohli žít ve větší harmonii. Uvědomíme si, že máme také svou cenu a že máme naprosto rovné právo jako všichni ostatní dobře se o sebe starat a naplňovat své potřeby. Urovnáme si své vztahy, které mohly být problematické, a posílíme ty, které nám přinášejí tolik radosti a lásky. Otevřeme se přijímání hojnosti, kterou si přejeme, a dovolíme si v životě více harmonie. S takto vyrovnaným a klidným přístupem snadno zvládneme všechno, co bude třeba, aniž bychom zbytečně ztráceli energii. V tomto týdnu je důležité udělat si prioritu ze své vlastní harmonie a rozhodovat se podle toho, jak to opravdu chceme, nikoli podle toho, jak by to chtěli ostatní. Ústupků jsme již mnozí udělali více než dost a je třeba ve svých životech nastolit zdravou rovnováhu a jednat asertivně – tedy s respektem vůči právům ostatních lidí, ale i vůči svým vlastním. Taková rovnováha nám pak pomůže odstranit bloky, které nám bránily v přijímání dobra, a napomůže tak ke spokojenosti nás i ostatních.

* * *

zdroj: andelskydenik.blogspot.cz

Děkujeme

svět zázraků

Setrváním na těchto stránkách souhlasíte s použitím cookies. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close