Karetní výklad strážných andělů pro týden od 12. do 18.10. 2015

karetní výklad

Milí přátelé,

podzim je tu v plné parádě a spolu s ním se k mnohým z nás dostavila podzimní únava. Andělé i víly (andělé přírody) nás povzbuzují k tomu, abychom se co nejvíce sladili se svým přirozeným biorytmem a více naslouchali svým tělům a jejich potřebám. Přestože máme své povinnosti a určitý denní režim, jsme vedeni k tomu, abychom si vyhradili byť malou část dne k doplnění energie, kterou potřebujeme – ať už spánkem, úklidem domova (neuspořádané věci rozptylují naši energii a neumožňují jí volně proudit), urovnáním některých svých vztahů a péčí o vztahy, které jsou pro nás důležité, meditacemi, modlitbami, poslechem hudby, tvorbou, očistnou koupelí… Ať už cítíme, že potřebujeme cokoli, jsme vyzváni k tomu, abychom si tyto potřeby naplnili a vyhradili si na ně čas. Protože čím více své potřeby zanedbáváme, tím více nám to časem dává naše tělo (i duše) najevo, a nejsme pak schopni dělat ani to, co pořád upřednostňujeme jako důležitější.
Kromě péče o tělo je také důležité pečovat o svou duši – zejména tím, že na sebe budeme hodní a nebudeme si spílat za něco, co nám nejde podle našich představ nebo co se nám nepovedlo, že si nebudeme ubližovat starostmi a stresem a budeme myslet hlavně na věci, které nás těší a které pozvedávají naši energii.
Andělé nám také doporučují užívání veselých barev – na oblečení, špercích, krystalech, na svících nebo dekoracích v našich domovech. Barvy mají své vibrace, a čím radostněji na nás barva působí, tím více nám může pomoci. Je však na každém z nás, která barva ho nejvíce povzbudí :)
Péče o své zdraví, ať už tělesné nebo duševní, nám nejen pomůže cítit se dobře, ale také nám pomůže s řešením problémů, které dosud trvaly právě kvůli naší nedostatečné péči o sebe samé. Když se sami o sebe dobře staráme, ovlivňuje to pozitivně i všechny oblasti v našem životě. Je to tedy všestranně výhodná “investice” a potřebujeme-li na ni více času, požádejme své anděly, aby nám s jeho vytvořením a zorganizováním pomohli. Jsou tady pro nás a velmi rádi nám pomohou se vším, co budeme potřebovat. ♥

– Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První karta má název Otevřete se úspěchu. Říká, že se nemáme být sami sebou a projevovat své pravé já ze strachu, že by nás někdo neocenil nebo že bychom se někomu nelíbili. Hodně to souvisí s naším návykem a snahou zavděčovat se neustále ostatním a sami sebe odstrkovat na vedlejší kolej. Tato karta nás vede k tomu, abychom se začali věnovat sami sobě tak, jak to opravdu potřebujeme a abychom také neodsunovali stranou aktivity a záležitosti, které jsou pro nás důležité.
Pro některé z nás tato karta znamená veřejné vystupování a také veřejné uznání. Pokud jsme s něčím váhali kvůli strachu z reakce druhých lidí, je toto pro nás pobídka, abychom se nebáli a šli do toho.

Druhou kartou je Dvojka Citů, které vypovídá o lásce v našich vztazích a o všem, co s ní souvisí. Říká, že dojde ke vzájemnému sblížení mezi námi a druhou osobou, a že také možné problémy, které mezi sebou máme, dojdou míruplného vyřešení. U vztahů, u nichž váháme, zda je vůbec udržovat, je tato karta znamením, že není všechno ztraceno a že pro ně stále existuje naděje. Někdy nám vztahy připadají mnohem horší a zoufalejší, než jaké ve skutečnosti jsou, protože my sami se cítíme zoufale nebo nešťastně a vytváříme si ve své mysli ty nejhorší scénáře. Záleží však vždy na konkrétním případě. Pokud se cítíme jasně vedeni k ukončení nebo jiné změně vztahu, dejme na své vnitřní vedení.
S ohledem na první kartu to může znamenat, že problémy, které v našich vztazích vznikly, vzešly z našeho sebezanedbávání a upřednostňování ostatních. Když sami o sebe dobře pečujeme a zacházíme sami se sebou s úctou, mají k nám úctu i ostatní. A pokud ji někteří nemají, je třeba si to nenechat líbit a jasně vymezit své hranice. I to je součástí zdravé sebelásky. Když sami sebe nemilujeme a prokazujeme si neúctu (třeba právě tím, že se necháváme využívat či ponižovat jinými lidmi), přirozeně nám pak chybí láska – a následně ji vyžadujeme od druhých a stáváme se na nich a na jejich přijetí závislými. Celý kruh nelásky se pak opakuje. Když si dovolíme starat se o sebe dobře ve všech směrech, bude to prospěšné pro všechny, protože nebudeme posilovat nezdravé vzorce chování a navíc posloužíme ostatním jako inspirace (a to i dětem).

Třetí kartou je Šestka Hojnosti, která říká, že se nám dostane všeho, co budeme potřebovat, a to i z nečekaných zdrojů. Vypovídá o rovnováze mezi dáváním a přijímáním a vybízí nás k tomu, abychom se nebáli přijímat dobré, protože v budoucnu pak díky tomu budeme sami moci někomu dávat. Hojnost přitom může přijít v mnoha různých podobách – nejen peněz, ale třeba i splněného přání, člověka, pomocníka, rady, věci, práce, příležitosti, pozvednutí energie, apod. Někdy ani nemusí být na první pohled partné, že to, co nám přišlo do života, má nějakou souvislost s řešením našeho problému. Je tedy třeba důvěřovat Boží moudrosti a věřit, že nám vždy dává vše, co potřebujeme, i když to tak někdy nevypadá. Nebesa nás milují a vědí, co nám nejvíce pomůže. Přijímejme tedy jejich dary s vděčností a vírou v dobré.
V souvislosti s předchozími dvěma kartami to znamená, že příliv hojnosti se nám otevře hned, jakmile se přestaneme zanedbávat a nastavíme si zdravé hranice ve svých vztazích.

SHRNUTÍ
Tento týden, přestože nám přinese mnoho příležitostí k vyřešení problémů, by se měl nést v klidném tempu, beze spěchu nebo nátlaku. Cokoli budeme řešit, je třeba mít na paměti hlavně lásku k sobě samým a zbytečně se nestresovat. Zjistíme pak, jak snadno se dají některé věci řešit, když nejsme svazováni úzkostí a obavami. Celkově pak karty vypovídají o uspořádávání a urovnávání našich životů, tak abychom mohli žít ve větší harmonii. Uvědomíme si, že máme také svou cenu a že máme naprosto rovné právo jako všichni ostatní dobře se o sebe starat a naplňovat své potřeby. Urovnáme si své vztahy, které mohly být problematické, a posílíme ty, které nám přinášejí tolik radosti a lásky. Otevřeme se přijímání hojnosti, kterou si přejeme, a dovolíme si v životě více harmonie. S takto vyrovnaným a klidným přístupem snadno zvládneme všechno, co bude třeba, aniž bychom zbytečně ztráceli energii. V tomto týdnu je důležité udělat si prioritu ze své vlastní harmonie a rozhodovat se podle toho, jak to opravdu chceme, nikoli podle toho, jak by to chtěli ostatní. Ústupků jsme již mnozí udělali více než dost a je třeba ve svých životech nastolit zdravou rovnováhu a jednat asertivně – tedy s respektem vůči právům ostatních lidí, ale i vůči svým vlastním. Taková rovnováha nám pak pomůže odstranit bloky, které nám bránily v přijímání dobra, a napomůže tak ke spokojenosti nás i ostatních.

* * *

zdroj: andelskydenik.blogspot.cz

Děkujeme

svět zázraků