Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 24. do 30.10. 2016

Archanděl Michael

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 24. do 30.října. Protože se toho ve světě tolik děje a energie je tak intenzivní, a samozřejmě také proto, že je říjen, kdy je hranice mezi světy velmi tenká a vy hodně cítíte, rozhodla jsem se pracovat s Vykládacími kartami archanděla Michaela. Nad kartami se pomodlím, a pak vytáhnu tři karty pro začátek, střed a konec týdne.

Pro pondělí a úterý

Archanděl Michaelje tady karta Věnujte pozornost svým snům. Toto je další znamení toho, že vaše psychické schopnosti a intuice jsou nyní obzvláště silné. Jste velmi naladěni na poselství, která k vám přicházejí – i prostřednictvím snů. Často je to ve snech, které máte, když si zdřímnete. Snáze si je pamatujete. Přesto, i když si je nepamatujete, zůstávají ve vašem podvědomí. Sny, které k vám přicházejí, nebo zážitky, které prožíváte během snění, to vše zůstává uloženo ve vašem podvědomí a pomáhá vám to, i když si to přímo nepamatujete. Tato karta také znamená, že máte věnovat pozornost nejen svým snům během spánku, ale také při denním snění, a rovněž vaší intuici, fyzickým pocitům, opakujícím se myšlenkám a nápadům, jakémukoli vedení k tomu, abyste se vydali tím či oním směrem. I když se vám to může zdát divné, poslechněte to.

Podívejme se na střed týdne.

Archanděl MichaelMáte tady velmi posilující kartu s názvem Vy jste vytvořili tuto situaci, a tak máte moc ji změnit. To je velmi povzbudivé, protože vám to říká, že ať už čímkoli procházíte, a nebo ať se cokoli děje ve světě, tak jako Boží děti, Bohem stvořené k jeho obrazu, máte moc tvořit a zhmotňovat. Toto je situace, kdy jako byste sjeli ze správné cesty a vydali se špatným směrem, a máte možnost se vrátit zpátky a vydat se tím správným směrem Boží vůle mír, lásky, zdraví, hojnosti a všeho, co potřebujete. 
Ve středu týdne tedy budete brát věci do svých rukou. Opravdu to souvisí s první částí týdne, kdy budete dostávat intuitivní vedení a poselství, a protože budete znát pravdu o své situaci, budete moci učinit rozhodnutí – a samozřejmě se také modlit za vedení. Modlete se ke Svatému Duchu: “Co mám udělat dál?” A bez ohledu na vaši víru nebo náboženství, na to, kdo jste, co jste kdy udělali, tato modlitba ke Svatému Duchu velmi dobře funguje – ruku v ruce s archandělem Michaelem, který rovněž nenáleží k žádnému náboženství.

A na víkend

Archanděl Michaelmáme kartu, která to dokonale doplňuje: Modlitba napomůže této situaci. Říkají, že nejen, že můžete danou situaci změnit, pokud se vám nelíbí a nebo již naplnila svůj účel, ale také si máte nechat pomoci – tím, že požádáte o pomoc. Nejste žádná oběť světa. Žádná vaše část není zablokovaná. To jen ego nám namlouvá, že jsme oběti a že na vině jsou všichni ostatní, že druzí nad námi mají moc – to jsou hrozné myšlenky, a ty nechceme posilovat! Chceme se chopit svého života a stejně tak utvářet i svět v souladu s Boží vůlí míru a lásky.

30.října bude novoluní, a to ve velmi psychickém znamení Štíra, bude to tedy velmi silný čas, kdy budete hodně vnímat své fyzické pocity a také můžete být hodně emočně citliví, obzvlášť pokud odhalíte nějakou pravdu, kterou jste si nechtěli přiznat, že něco třeba nefunguje, nebo že nějaký vztah, o kterém jste si něco mysleli, je ve skutečnosti úplně jiný, můžete tedy získat pocity zrady nebo zmatení, popř. nejistoty. Vězte však, že to všechno je součástí cesty. Nejste v tom sami – my všichni tím procházíme. A čím více se modlíme a dovolujeme si nechat si pomoct, tím více máme síly a tím snáze dokážeme všechny tyto změny vykonat. Sama jsem toho živým důkazem a stejně tak tisíce lidí na naší planetě. Dovolte mi poslat vám modlitbu:

Bože, děkuji Ti, že pomáháš každému, kdo sleduje tento výklad, uvědomit si svou Bohem danou sílu a to, že my sami jsme Bůh a Bůh je námi. Neexistuje žádné oddělení. A všechna ta síla, odvaha, velikost, tvořivost, podpora, hojnost, zdraví, léčení a láska, to všechno je v nás právě teď. Není nic, co by nás drželo zpátky. Všechno v rozumové i citové oblasti máte k dispozici, abyste se zavázali k tomu, žít život, který si pro vás Bůh přeje – bezpečný, smysluplný a naplňující život, ve kterém nejen dáváte, ale i přijímáte. Přijměte tedy tuto modlitbu a ať pro vás otevře nádherné nové dveře.

V tomto týdnu můžete emocionálnější než obvykle, a tak si pamatujte, že vaše pocity jsou vaši přátelé – ukazují vám pravdu.

Děkuji vám, že jste se k nám dnes připojili, posílám vám mnoho lásky a andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Alooooooooooooooooooha!
* * *

zdroj: httpss://youtu.be/v8DVM16XDG8, https://andelskydenik.blogspot.cz
překlad: Magda Techetová
Děkujeme

svět zázraků

 


V případě, že máte zájem o zasílání novinek z našich stránek, můžete vyplnit následující údaje: