Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 5. do 11.12. 2016

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 5. do 11.prosince roku 2016. Říkala jsem si, že v tomto období v roce by bylo příhodné pracovat s Vykládacími kartami archanděla Gabriela, který Panně Marii zvěstoval narození Ježíška. Jméno Gabriel znamená Boží síla, ale my ho známe spíše jako Božího posla, protože kdykoli přinášel nějaké poselství, přinesl ho jasně a nahlas. Jste-li tedy také poslové ve smyslu spisovatelství, zpravodajství, učitelství nebo léčitelství, Gabriel vás v tom pomůže. Napsala jsem o tom celou knihu, Zázraky archanděla Gabriela.
Karty tedy zamíchám a pomodlím se, abychom skrze ně dostali poselství ohledně toho, co můžeme v tomto týdnu očekávat a jak můžeme sami napomoci k tomu, aby byl co nejlepší.

Pro pondělí a úterý

snimek-obrazovky-2016-12-04-v-10-51-46tady máme kartu, o které jsem opět věděla, že vyjde. Vždy mívám vnuknutí ohledně karty, která vyjde, a i tentokrát jsem ho měla. Je to karta Požádejte o to, co chceteŘíká, že nějaká vaše část je pasivní a nebo máte pocit, že vás má něco nebo někdo pod kontrolou zvnějšku, že má nad vámi někdo nebo něco moc. A tak jste možná hodně obviňovali – často to děláme i nevědomě. Nebo smýšlíte v tom stylu “mám štěstí/mám smůlu” a myslíte si, že nemáte kontrolu nad tím, co k vám přichází. Tato karta vás povzbuzuje k tomu, abyste využili svou Bohem danou schopnost tvoření. Někdy je dobře, když si nejste jisti, zda vás něco udělá šťastnými, protože to ego vás obvykle za něčím honí s příslibem, že TO vás učiní šťastnými. Obvykle vás žene za něčím hmotným. A protože ego se nedá nijak uspokojit, chce více a více a ještě více. Pak to dostanete a šťastní nejste, a nebo jste, ale jen minutu, a už si hledáte další cíl, za kterým se hnát. To je ego. Ego vám slibuje, že až dostanete to a to, budete šťastní. To se týká i slibování v případě podmínek – až nastanou ty a ty podmínky, tak budete šťastní. Ego se vás snaží neustále udržovat ve stavu hledání štěstí. Říká vám, že když dostanete to, co vyžaduje, budou vás mit druzí rádi, zapůsobíte na ně, zapadnete mezi ně, budou vám závidět, a další věci vycházející z ega. Boží vůle však vychází více zevnitř, a tak žádejte o zdraví, o mír, o štěstí, o Boží úkol. Máte stejnou moc jako on, protože jste byli stvořeni k Jeho obrazu!

Podívejme se na kartu pro střed týdne,

snimek-obrazovky-2016-12-04-v-10-52-38tedy středu a čtvrtek. Je tady karta Psaní deníku. Samozřejmě, pokud jste spisovatelé, je pro vás Gabriel skvělým průvodcem, s nímž můžete pracovat. Já s ním hodně pracuji, kdykoli potřebuji něco stihnout v určitém termínu, protože on nám velmi pomáhá vytrvat v naší práci i tehdy, kdy se nás naše ego snaží rozptýlit a odrazovat. Odvádí vaši pozornost k jiným věcem a nakonec neuděláte nic.

Psaní deníku také slouží jako skvělý způsob k vyjádření vašich emocí. Cítím, že jste nyní vysoce citliví a velmi na vás působí i zprávy, ve kterých se objevuje mnoho tragických událostí. Je důležité, abyste tyto emoce nepotlačovali a nezaháněli je chemickými látkami. Vypište je do deníku! Je to jedna z cest, jakými je můžete dostat ven a vyjádřit je. Zjistíte také, jak je to všechno spojeno s vaším životem. Velmi často, když vás něco ze zpráv rozčílí nebo rozruší, připomíná vám to něco z vaší minulosti nebo z minulého života. Také to může být téma, o kterém máte napsat knihu. Mnohé z mých deníků se staly mými knihami. A tak si vylijte srdce, vylijte ho přímo Bohu. Andělé poukazují na přítomnost Matky Marie, která pomáhá vašemu srdci se uzdravit. Říkají, že vaše srdce je nyní otevřené dokořán a všechno hodně cítí, všechno je to pro něj syrové a bolestivé, a Matka Marie vám s tím chce pomoci. Přeje si, abychom nyní společně udělali menší léčení.

Takže se nadechněte… Vidím Matku Marii, jak je nyní s každým z vás. Není omezena časem ani prostorem, ani nenáleží k žádnému náboženství. Mnozí lidé si myslí, že musejí být katolíci, aby se na ni mohli obracet. A přitom ona sama byla Židovka, sama nebyla katolička. Můžete si ji tedy zavolat na pomoc a je to velmi moudré, protože ona je jednou z nejmocnějších léčitelek srdce.

Andělé říkají, že nejen v poslední době, ale i v průběhu celého vašeho života bylo vaše srdce zdrceno, a nyní se ve vás vyvolávají starosti a strach. Rovněž se to týká stresu kvůli nadcházejícím svátkům. Chtějí po vás, abyste odpočívali.

Marie vám klade ruce na srdce. Je to největší a dokonalá matka, která pečuje o nás všechny. Vidím, jak vysílá léčivou energii přímo do vašeho zraněného srdce, aby vás opět probudila k životu. Její energie má krásnou modrou barvu. Máme tuto energii vdechovat. Ukazuje mi, že provádí léčení na mnoha vrstvách.

Vidím s vámi také archanděla Michaela – samozřejmě – protože svým světelným mečem přesekává vaše pouta ke všemu a všem z vaší minulosti, kdo ve vás vyvolali emoční bolest, i k těm a k tomu, co je ve zprávách nebo obecně ve světě a co máte spojeno s emoční bolestí. Vzdát se těchto pout neznamená, že vám na tom nezáleží! Samozřejmě, že záleží! Ničemu však nepomůže vaše spoluzávislost, ani žádný jiný dysfunkční způsob, který vás jen zraňuje a nic neřeší! Pouze tedy očistíte svou energii od zbytečné bolesti.

Matka Marie s vámi hluboce soucítí, protože ctí vaši citlivost a hluboké vnímání. Pomáhá vám udržovat si své srdce otevřené, aniž byste se však nechali zraňovat. Není to jako mít štít, ale spíše stěnu z vodopádu. Cítíte, co se ve světě děje, berete to na vědomí, vnímáte vše pravdivě, ale nestahuje vás to dolů, prostě to proproudí skrz a vy pak můžete pomoci tak, jak bude ve vašich silách.

Posíláme tedy své modlitby všem na tomto světě, kdo trpí, kdo potřebuje ochranu a podporu. Nechť Bůh požehná vám i vašim milovaným. 

Podívejme se na víkend

snimek-obrazovky-2016-12-04-v-10-54-01– a to je dokonalé – Zůstaňte k sobě upřímníZejména to znamená být k sobě upřímní ohledně toho, co opravdu cítíte. O tom je vlastně celý tento výklad. Přiznejte si, co opravdu cítíte, neschovávejte své pocity, nepřebíjejte je, nepotlačujte je, ani je nezrazujte, nedovolte druhým, aby vám je vymlouvali, a pokud si potřebujete promluvit s někým opravdu důvěryhodným, promluvte si s Bohem. On je energie, ze které jste vzešli, která vás stvořila a která je s vámi zajedno. Bůh ví, jak se cítíte. Děláte to hlavně pro sebe, abyste se vyjádřili a projevili, ať už modlitbami nebo meditacemi. Přiznejte si, jak se cítíte, a vyjádřete to. Choďte do přírody, není-li počasí opravdu neúnosné, zkrátka dělejte cokoli, k čemu se budete cítit vedeni, a učiňte z toho živoucí hovor s Bohem. O tom jsou modlitby – o sdílení svého vnitřního deníku s Bohem. A pokud máte to štěstí a máte ve svém životě někoho, kdo dokáže naslouchat bez souzení, promluvte si s ním. Nebo vyhledejte podpůrnou skupinu či terapeuta. Hlavně to ale nedržte v sobě. Dovolte si cítit, ale také to všechno vyjadřovat.

V tomto měsíci, v prosinci, jsem vedena k tomu, abych každý týden vytáhla ještě jednu kartu ze sady Láskyplná slova Ježíše. A je to tak příhodné k našemu tématu: Uzdravujte nemocné a vyřiďte jim: “Přiblížilo se k vám království Boží.” Ježíš nás tímto povzbuzuje k tomu, abychom pomáhali těm, kdo trpí, ať už fyzicky, citově či duševně; těm, kdo postrádají naději a víru. Můžete jim pomoci, ať už slovně nebo vlastním příkladem, uvědomit si, že Boží království je všude. Že Bůh není nějaký soudce, který se vznáší někde nahoře na obláčku, ale je to láskyplná energie, která je ve všem, v každé situaci i v každé osobě.Vím, že když dochází k tragédiím, je snadné myslet si, že na nás Bůh zapomněl a že to dopustil, ale on respektuje svobodnou volbu všech. Pokud někdo pomoc odmítá, modleme se za ně, aby se svobodně rozhodovali pro léčivé možnosti. Protože taková je Boží vůle pro nás všechny.

Posílám vám mnoho lásky, andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Alooooooooooooha!

* * *

zdroj: https://youtu.be/zfGOK0j4DR4

https://andelskydenik.blogspot.cz
překlad: Magda Techetová

Děkujeme

svět zázraků


V případě, že máte zájem o zasílání novinek z našich stránek, můžete vyplnit následující údaje: