Karetní výklad strážných andělů pro týden od 5. do 11.12. 2016

Milí přátelé,

v tomto období jsme našimi anděly vedeni především k meditacím a všem možným cestám k udržení si vnitřního míru. Připomínají nám, že i když máme své povinnosti a důležité věci k zařízení, nesmíme zapomínat na péči o svou duši a své tělo, protože nebýt jich, nic z toho, co potřebujeme udělat, bychom neudělali. Vždy by tedy měly mít prioritu před vším ostatním, a tak si uspořádejme svůj rozvrh tak, abychom v něm dopřávali svému tělu i duši to, co potřebují, ať už je to odpočinek, lepší strava, pohyb, poslech příjemné hudby, úklid prostředí, čtení knížek, tvořivé činnosti, pobyt s přáteli či cokoli jiného, co cítíme, že potřebujeme, ale co máme sklon si odpírat a odkládat to kvůli “důležitějším” věcem. Naše povinnosti JSOU důležité – ale nejsou důležitější než to ostatní; než naše potěšení, naše radosti a péče o sebe. 

Připomínají nám také, že stres, byť jsme si na něj zvykli jako na něco normálního, je jen zbytečným sebetrýzněním a ničím víc – a že bez ohledu na to, jak moc se kvůli něčemu stresujeme, stres sám o sobě na situaci nemění vůbec nic! Jen nám přidává bolest a tíhu; nemá žádný efekt, nemá žádný přínos a nijak nám nepomáhá v řešení. Naopak nás jen více blokuje a ke všemu, co chceme nebo potřebujeme řešit, nám přidává ještě problém stresu a jeho léčení. Rozhodnutí nestresovat se je naprosto vědomá volba vlastního zdraví, které je důležité i proto, abychom vůbec mohli něco řešit. Nestresovat se neznamená, že si “neuvědomujeme vážnost situace”, ale že jsme si vědomi toho, že vystresovaní a nemocní nic opravdu nevyřešíme a že tedy, abychom mohli danou situaci vyřešit, potřebujeme být v první řadě zdraví a uvolnění. I když je přirozené na některé situace zareagovat strachem a úzkostí, mnohdy si působíme zbytečné utrpení jen kvůli svému zažitému názoru, že “když je situace vážná, musím se cítit hrozně”. 

Jsme na tomto světě a právě v tomto čase se všemi dostupnými informacemi proto, abychom sami sobě i druhým pomohli objevit nové cesty a prolomili dosavadní bloky a problémy, které vznikly kvůli starým nefunkčním vzorcům. Nejsme jiní jen tak pro nic za nic – má to velký význam a smysl. Přišli jsme sem jiní, abychom dělali věci jinak, pohlíželi na věci jinak a rozhodovali se jinak, než jak tomu dosud bylo ve většině společnosti zvykem. Tam, kde lidé a další bytosti trpěly kvůli necitlivosti, přicházejí lidé s vysokou citlivostí; tam, kde vládne utrpení kvůli strachu ze změn, přicházejí lidé, kteří změny milují; tam, kde vládne utrpení kvůli omezování se, přicházejí lidé, kteří se ničím spoutat ani omezit nedají; tam, kde se trpí kvůli snaze mít všechno pod kontrolou, přicházejí ti, kdo se nedají nijak kontrolovat; tam, kde lidé trpí kvůli víře v chudobu a upírání si hojnosti, přicházejí lidé, kteří si dopřávají a vzkvétají. Bez ohledu na to, kde se nacházíme, jsme tam z určitého důvodu, a právě proto, že jsme takoví, jací jsme, a že potřebujeme to, co potřebujeme. 
V mnohých směrech se rozcházíme s míněním druhých, protože my jsme průkopníci nových cest, které oni zatím neobjevili, a tak se na věci dívají svým omezeným způsobem, kterému se naučili a ve kterém ustrnuli, kdežto my už vidíme nové možnosti a perspektivy. Teprve když přijmeme svou odlišnost za zcela smysluplnou a významnou součást svého poslání, za přínos pro svět, a začneme dělat věci jinak, bude se svět moci změnit. Dokud se však budeme schovávat, snažit se přizpůsobovat většině, nechávat se unášet davem a jeho návyky, nic se nezmění. 

My jsme těmi, kdo mají měnit – a protože měnit můžeme pouze sami sebe a i rozhodovat můžeme pouze sami o sobě, nikoli o druhých (ze zákona svobodné vůle každého člověka), je pro nás důležité v první řadě SAMI žít tak, jak bychom si přáli, abychom žili jako společnost. Abychom sami byli příkladem míru a lásky, zdraví a hojnosti, a nešířili jen další stres, strach, problémy a chudobu. Jsme zodpovědní za svůj vlastní podíl v tomto světě. Byť si můžeme připadat jako jednotlivci nedůležití, naše energie se neomezuje pouze na nás, ale i na naše okolí a na svět jako celek. Přestože tedy můžeme rozhodovat pouze o svém vlastním životě, vliv toho, jakým způsobem ho žijeme, zdaleka přesahuje pouze nás samé. Buďme k sobě tedy laskaví nejen proto, že to dobré pro nás, ale i proto, že náš příklad, naše učení, dosáhne mnohem dál a bude přispívat k dobru všech, kteří budou chtít tento dar přijmout. 

– Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou

kar-kopie-2pro tento týden je Posel Myšlenek, který může představovat pro nás nápomocnou osobu, která je velmi inteligentní, intelektuálně zaměřená, nad věcí, možná až chladná, ale která pro nás může mít důležité poselství, byť nám nemusí být příjemné ho slyšet. Jsou věci, které se potřebujeme dozvědět, i když se nám to nelíbí. Pokud se nám dostane nějaké kritiky či doporučení, vezměme si je k srdci, bude-li to připomínka konsktruktivní, sloužící k našemu poznání a růstu, nikoli ponížení nebo urážce. Rovněž buďme ochotni si sami připustit pravdy, které jsme si připustit nechtěli, protože dokud neuznáme svou vlastní chybu, své vlastní zapírání a skutečnost, že si my sami stojíme v cestě, a ne to všechno, na co házíme vinu, nehneme se z místa. Tato karta nám říká, že je třeba přestat si cokoli nalhávat a že nám bude pravda ukazována poměrně nekompromisně. To není nic špatného a v podstatě si o to sami říkáme, jestliže nejsme ochotni ji uvidět jiným způsobem. Nevztahujme si nic na sebe – berme to prostě jako fakt, který je třeba přijmout, a posuňme se dál.
Tato karta nás také varuje před přílišným kritizováním druhých lidí nebo okolností, před stěžováním si a pesimismem. Necháváme-li své myšlenky, aby se utápěly v křivdách a soudech, pak plýtváme svou energií a vyčerpáváme se, aniž bychom cokoli dělali. Kdo trpí velkou únavou, aniž by se přitom nějak hodně namáhal, např. v práci nebo po nějakém citovém vytížení, může svou energii nevědomě ztrácet svým způsobem myšlení a souzení. Jakmile si to uvědomíme, můžeme to začít měnit, což je velmi pozitivní. Přiznat si to však není lehké, neboť ego za žádnou cenu nechce připustit omyl, a právě odpor ega je tím, co je třeba hodit stranou, už pro své vlastní dobro, a přijmout pravdu za svou, ať je to našemu egu jakkoli protivné. Navíc, ať už druzí dělají cokoli, co se nám nezamlouvá, svými soudy nikoho a nic nezměníme, jen tím ztrácíme energii. Svět měníme láskou a vlastním příkladem pozitivity, ne obviňováním a povyšováním se.

Druhá karta

kar-kopiepro tento týden je Oslava, která říká, že nás brzy čeká konec období útrap a bezvýchodných situací. Zvěstuje nám příjemné změny a pozvednutí na duchu, které většina z nás jistě velmi potřebuje. V souvislosti s první kartou nám říká, že budeme-li ochotni přiznat si pravdu, připustit si své skutečné pocity a změnit svůj způsob myšlení nebo jednání, popř. učinit jiné potřebné změny, brzy se setkáme s potěšitelnými výsledky. Vypovídá také o tom, jak nám změny, které nyní učiníme, budou prospívat i v naší dlouhodobé budoucnosti, ne jen v současné situaci. Jsou to změny, díky kterým se nám změní k lepšímu celý život i do budoucna.

Poslední karta

kartohoto týdne je Eso Citů, karta nové lásky, zamilovanosti a citového naplnění. Vypovídá o tom, že jsme velmi milováni, nejen v romantickém smyslu, ale i ve spoustě jiných forem – a že si to máme uvědomit. Pokud se milováni necítíme, může to být tím, že postrádáme svou vlastní lásku a úctu, a nebo že se zaměřujeme na jednu konkrétní formu lásky, kterou očekáváme, a všechny ostatní ignorujeme.

Kdo touží po partnerovi či partnerce, má si uvědomit, že těšit se může i ze všech ostatních forem lásky – přátelské, rodinné, kolegiální, nebo i lásky ze strany přírody, zvířat, rostlin, Nebes. A že právě tato láska a naladění se na ni nám pomáhá přitáhnout si lásku i ve formě spřízněné duše pro milostný vztah. Pokud se někdo odmítá radovat z jakékoli jiné lásky než je ta milostná, okrádá se o mnoho radosti a přirozeně pak velmi strádá, což se následně projevuje i v dalších podobách strádání, např. nedostatku peněz, času, apod. 
Kdo se cítí milovaný, nevyzařuje energii zoufalé potřeby a závislosti, která na druhé lidi působí spíše odpudivě a nebo přitahuje ty, kdo mají sami sklony k závislosti a nezdravé připoutanosti. Těšit se z lásky, která je tu pro nás ve spoustě podob, a vnášet ji tam, kde podle nás chybí, je tou nejkrásnější cestou, jakou k sobě můžeme přivábit člověka, který se z lásky bude těšit stejně rád a se kterým budeme moci utvořit zdravý, vyrovnaný vztah.

Obecně to znamená citové naplnění a nově probuzenou lásku, ať už lásku ke svému vlastnímu životu, ke svému poslání, k nějaké činnosti nebo k domovu. Je to láska, kterou velmi potřebujeme, a v kontextu tohoto týdne je to zejména láska a úcta k sobě, na kterou jsme možná dlouho zapomínali. Jakmile si dáme péči, kterou potřebujeme, a začneme se znovu milovat, napomůže to k uzdravením i všem oblastem v našem životě, v nichž jsme dosud měli nějaké potíže.

SHRNUTÍ 
V tomto týdnu bude naším hlavním úkolem nebát se si přiznat, že jsme se v některých věcech mohli mýlit a že ne všechno, čemu jsme věřili a za čím jsme si tvrdě stáli, bylo opravdu to nejlepší. NENÍ NIC ŠPATNÉHO NA TOM NEMÍT PRAVDU. Naše ego s tím nesouhlasí, protože “mít pravdu” pro něj znamená “být v bezpečí/mít jistotu”, a možnost mýlit se je pro něj tudíž téměř smrtelnou hrozbou. Kolik zbytečných ran jsme utrpěli my sami nebo kolik jsme jich zasadili druhým, jen proto, že někdo chtěl mít nutně pravdu? Kolik zbytečných konfliktů a problémů si v životě způsobujeme a udržujeme, jen abychom si nemuseli připustit, že jsme neměli pravdu? Vzdejme se přesvědčení, že “mít pravdu” nás nějak ochrání, a přijměme svou lidskost i s její omylností a nedokonalostí. Mnohem snáze pak přijmeme tuto stránku i u druhých a přestaneme díky tomu zbytečně ztrácet energii souzením a obviňováním.

Tento návyk – za každou cenu udržovat svá přesvědčení neměnná – nás ve skutečnosti omezuje a brání nám ve svobodě. Ubližuje nám, a jestliže ho odmítáme měnit, pak si my sami ubližujeme. Připusťme si tedy tuto skutečnost, odpusťme si, přijměme svou lidskost a pociťme opět lásku ke svému lidskému já, které bylo tak dlouho souzeno, drženo zkrátka, odmítáno a kritizováno – tak jako jsme to dělali druhým. Kdo má sám sebe skutečně rád a má k sobě úctu, nemá potřebu kohokoli soudit nebo kritizovat, necítí-li se vyloženě veden svým srdcem k vyjádření nějaké důležité připomínky, kterou druhý člověk opravdu potřebuje slyšet. Zná hodnotu zdravé sebelásky a sebeúcty, a tak pomáhá druhým k tomutéž.

Chceme-li být ve svém životě podporováni a milováni, začněme s tím tedy v první řadě u sebe samých a začněme milovat a ctít i sebe. Není to nic sobeckého – je to stejná láska, jakou tak rádi dáváme i všem ostatním. I my jsme lidé a i my máme potřeby, které je důležité naplňovat. Nezapomínejme na to, jinak se zcela přirozeně budeme cítit opomíjeni a nemilováni. A to by nikomu nic dobrého nepřineslo. 

* * *

zdroj:

https://andelskydenik.blogspot.cz

Děkujeme

svět zázraků


V případě, že máte zájem o zasílání novinek z našich stránek, můžete vyplnit následující údaje: