Karetní výklad Magdy Techetové na týden 23. – 29. 10. 2017

Pro poslední říjnový týden, 23. až 29.10. 2017, jsem vybrala kartu z Andělských karet od Doreen Virtue. Je to karta s názvem SÍLA, která nám říká, že jsme silnější, než si myslíme, ale že si to neuvědomujeme a nebo tuto sílu v mnoha ohledech záměrně neprojevujeme.

Andělé říkají, že mnozí z nás mají zábrany a strach, že když budou vystupovat z pozice síly a sebevědomí, stanou se špatnými lidmi – že budou agresivní, bezohlední, že tím někomu ublíží a že sami někomu způsobí něco, co sami dříve utrpěli, právě kvůli agresivním a bezohledným lidem. Andělé nám proto připomínají, že člověk, který je skutečně silný, nikdy nemá potřebu to někomu dokazovat, nikdy nepotřebuje nikoho ponižovat nebo oslabovat, protože to dělají jen slabí lidé – lidé, kteří jsou sami plni strachu, že se jim něčeho nedostane, pokud si to nevydobyjí a nevynutí, nevymanipulují a nezajistí sami. Skutečně silní lidé o své síle vědí, a proto nemají potřebu ji zviditelňovat, poukazovat na ni, či ji dokazovat druhým nebo sami sobě. Bát se, že hned ztratíme pokoru a začneme někomu ubližovat, jakmile si dovolíme přijmout svou vlastní sílu, je nesmysl, už proto, že většina z nás patří mezi vysoce citlivé a empatické osoby, které samy trpí, když cítí utrpení druhých. Už proto bychom nemohli nikomu ubližovat.

Další překážkou v našem přístupu k vlastní síle je pocit, že dát někomu najevo hranice, odmítnout nějaký jeho požadavek, nebo s ním v něčem nesouhlasit, znamená mu ublížit. Necháváme pak po sobě druhé šlapat a zneužívat nás – hlavně, že my nic špatného neuděláme jim. Přitom na zdravé asertivitě – schopnosti vymezit hranice a jednat s respektem vůči druhým i vůči sobě samým – není vůbec nic špatného ani zraňujícího. Lidé, kteří se bojí a nechávají se ovládat svým egem, si mohou brát projevy nesouhlasu velmi osobně, stávají se agresivními, hněvají se na nás a obviňují nás za svou nespokojenost, protože jsme se dotkli jejich citlivého místa, v němž ležel uložený veškerý jejich strach. Tomu se chceme vyhnout a protože tuto potenciální reakci jako vysoce citliví lidé snadno předem vycítíme, děláme maximum proto, abychom se vyhnuli bolestivému pocítění jejich hněvu nebo zklamání.

Musíme si však uvědomit, že každý je za sebe zodpovědný sám (nejedná-li se o dítě nebo skutečně nemohoucí osobu) a že nikdo nemá právo na nás házet zodpovědnost za jeho či její život. Lidé, kteří oslabují druhé a snaží se je ovládat, jsou sami plni strachu a nejistoty, a kdykoli se tedy setkají s odmítnutím, nesouhlasem nebo něčím podobným, vyvolá to jejich strach plně na povrch a oni jsou nuceni se mu podívat do tváře. Často toho ovšem nejsou schopni a raději ho přesměrují na nás nebo na někoho jiného, kdo je tváří k pravdě postavil, a začnou ho za to obviňovat. Nikam se neposunují, jen se donekonečna snaží kontrolovat a ovládat všechny a všechno ve svém životě ve snaze zajistit si, že všechno bude tak, jak chtějí. Kdo je silný, nepotřebuje nic takového dělat. Být silný nemá nic společného s ubližováním druhým – ve skutečnosti je to pravý opak!

Když si tedy uvědomíme, že není vůbec nic špatného na tom, být silní a projevovat i své potřeby a přání, přestaneme být tolik úzkostní a především už nebudeme tolik strádat a záviset na ostatních, protože si spoustu potřeb budeme umět naplnit sami a nebudeme brát druhé jako zdroj, o který bychom mohli přijít, pokud bychom se jim v něčem nezavděčili. Velká část z nás bere příliš velký ohled na druhé a jejich potřeby, aniž by brala v potaz své vlastní. Tato nerovnováha se pak přirozeně promítá v našem životě v podobě mnoha různých problémů, od vztahových, přes finanční, pracovní či jiné až ke zdravotním. Kdo má permanentní pocit strachu a neumí se radovat ze svého životě, je velmi pravděpodobně zachycen v tomto koloběhu sebezanedbávání, touhy po naplnění svých potřeb ze strany druhých, snahy si toto naplnění od druhých získat zavděčováním, nezdravým sebeobětováním a předcházením jejich zklamání, až pocitem, že jsme jen využíváni a nemilováni – a že bychom se tedy měli o to více snažit dělat pro druhé vše, co chtějí.

Andělé poukazují zejména na ty z nás, kdo touží zoufale po milostné lásce, a připomínají, že tento postoj zoufalé snahy udělat všechno pro získání něčí lásky je silně nezdravý a přímo BRÁNÍ příchodu skutečné lásky do jejich života. Kdo nehledí na sebe a zanedbává se, jen aby si někoho získal, končívá zneužitý a ještě více nemilovaný. Pokud jsme tedy byli takto využiti a zklamáni, varují nás andělé před tím, abychom se nesnažili ještě o to více získávat něčí lásku – a vyzývají nás, abychom si dali konečně tuto lásku sami. Přestože samozřejmě potřebujeme něčí fyzickou blízkost a další věci, které si sami dát nemůžeme, musíme si napřed sami sebe začít vážit, abychom někoho, kdo by nám tyto věci mohl dát, mohli přitáhnout. Zoufalé strádání nám nedá nic víc než ještě větší zoufalé strádání. Chceme-li tedy zdravý vztah plný lásky, musíme být sami zdraví a plní lásky. To znamená přestat dávat sami sebe na poslední místo, nestavět se už na druhou kolej, jakmile jde o někoho druhého, přestat se obětovat pro získání něčí přízně a jasně vymezovat hranice všem, kdo je překračují, aniž bychom se týrali pocity viny, že jsme jim ublížili svým nevyhověním.

Na asertivitě není nic špatného – bereme v potaz jak druhé, tak i sebe. Je to spravedlivý a vyrovnaný přístup, který vždy vede k tomu nejlepšímu řešení pro obě strany, a to i tehdy, kdy to tak druhá strana (nebo i my sami) nevidí. Zdravá sebeláska a sebeúcta k nám budou přitahovat ty, kdo nás budou milovat a ctít nás. Kdo má sám k sobě opravdu úctu, nestrpí ničí zneužívání, snahu o kontrolu, citové vydírání nebo i nenápadné překračování hranic. Jedná s druhými láskyplně, ale přitom jasně a nikdy nedělá ústupky v tom, co je pro něj důležité. Takový člověk je opravdu silný a může sám sobě věřit, protože se může spolehnout na to, že se nezradí.

Naši andělé nás vyzývají, abychom se takto silnými nyní stali, převzali odpovědnost sami za sebe a začali svůj život měnit k lepšímu skrze zdravou sebeúctu a rozvíjení schopnosti asertivního jednání. Tím, jak změníme sami sebe, se začne měnit i svět kolem nás. Bude z něj mizet všechno, co není v souladu s láskou a úctou, a přicházet do něj vše, co v tomto souladu je.

Krásný týden přeje Magda

Chcete-li stejně jako my podpořit činnost Magdy Techetové finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítá ♥, srdečně děkuje za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

A POKUD SE VÁM BUDE CHTÍT, MRKNĚTE NA NAŠE PRODUKTY URČENÉ NA PODPORU NEZISKOVKY ZDRAVOTNÍ KLAUN :-) 

Kartičky pohlazení a pomoci

KOUPIT

Shamballa náramek, růžovo – žlutý

KOUPIT

Náramek, červené a bílé voskované perly

KOUPIT

zdroj: fb: Svět zázraků
Magda Techetová

Děkujeme

svět zázraků

V případě, že máte zájem o zasílání novinek z našich stránek, můžete vyplnit následující údaje: