Karetní výklad pro den 18. 7. 2017

Vaše vnitřní vedení je opravdové a důvěryhodné.

Modlili jste se za pomoc a vedení a Bůh vám posílá odpovědi. Můžete věřit těmto odpovědím, které pocházejí od Boha. Vše, co musíte učinit, je následovat tyto silné a opakující se myšlenky a nápady abyste mohli učinit pozitivní změnu a být svolní jednat.

Pokud si nejste jistí, co po vás bůh žádá, modlete se:

Drahý Bože, prosím pomoz mi, abych tě slyšel/a”

a vaše vedení vám bude stále hlasitější a jasnější.

Pokud si nejste jistí, zda vedení, které dostáváte, je opravdu od Boha, modlete se:

Drahý Bože, prosím pomoz mi rozpoznat, zda je tato myšlenka přichází od Tebe nebo ne

a dostane se vám odpovědi a vnitřního instrukce k tomu, abyste rozlišili falešné vedení.

Pokud se cítíte nejistí, že nemáte patřičné schopnosti, nejste dostatečně připravení, nemáte dostatek času, financí apod., aby jste následovali toto vedení, prosím modlete se:

Drahý Bože, prosím pomoz mi rozpoznat, zda mám jednat ted´, nebo až mě na to napřed připravíš

a Bůh objasní jakékoliv pochybnosti nebo zmatení.

Mám krásnou vizi našeho světa plného šťastných, zdravých lidí, kteří následují Boží láskyplné vedení a se vzájemným respektem  a soucitem spolu pracují. A všechno začíná u vás a u mě, tak tedy vykročme vstříc Božímu plánu tak, jak jsme k tomu vedeni.

Zde může pomoci odpovídající pasáž z Bible:

“A spočinou na tobě všechna tato požehnání, když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha”. (Deuteronomium 28:2)

– Doreen Virtue

A POKUD SE VÁM BUDE CHTÍT, NAHLÉDNĚTE DO OBCHŮDKU :-) 

Archandělské vonné tyčinky – Gabriel

KOUPIT

Archandělská esence Michael

KOUPIT

Kartičky pohlazení a pomoci

KOUPIT

V případě, že máte zájem o zasílání novinek z našich stránek, můžete vyplnit následující údaje: