Karetní výklad pro den 20. 7. 2017

“Soucit”.

Když jsou lidé vystresovaní a “pochodují” jim nervy, mohou se dostavit hádky a nedorozumění. Nižší energie zkouší potlačit vnitřní světlo dobrých lidí tím, že přitahují právě nedorozumění a hádky.

Takže pokud se vám zdá, že jste vy nebo ostatní podráždění, prosím buďte vlídní. Jsou to právě tyto situace, kdy jsou velký soucit a odpuštění léčivým prostředkem, který zmírňuje napětí a vyrovnává propastné rozdíly.

Samozřejmě nezůstávejte v situacích, ve kterých jste zneužíváni. Také nedovolte, aby se ve vaší mysli usídlily jakékoliv emoce související se strachem nebo hněvem z nezdravých vztahů.

Jste teď tady na Zemi, aby jste šířili Božské světlo kamkoliv jdete. Nemůžeme si dovolit, aby jste někam zbloudili nebo se nechali stáhnout nízkými energiemi. Když sami cítíte, že jste zaháčkováni do těchto nízkých energií, buďte jako pilot, který koriguje svůj směr, sešlápněte plyn a zamiřte výše.

Mějte pochopení s tím, že mnoho lidí je nízkými energiemi ovlivněno. Potřebují vaše modlitby.

Zde je nápomocná modlitba:

Drahý Bože, dej mi sílu zůstat uzemněný/á v klidu a míru, který vychází od Tebe, a ať soucítím  sám se sebou i s ostatními” .

A zde je může pomoci odpovídající  pasáž z bible:

Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává” .  Žalm 145:9

– Doreen Virtue, z karetní sady Indigoví Andělé

A POKUD SE BY SE VÁM CHTĚLO, NAHLÉDNĚTE DO OBCHŮDKU :-) 

Andělská esence – Očista – 35 ml

KOUPIT

Archandělská esence Michael

KOUPIT

Kartičky pohlazení a pomoci

KOUPIT

V případě, že máte zájem o zasílání novinek z našich stránek, můžete vyplnit následující údaje: