Karetní výklad pro den 22. 6. 2017

Karetní výklad Doreen Virtue

Buďte k sobě upřímní!

V tomto světě se setkáváme s takovým množstvím nátlaku k tomu, abychom se přizpůsobili ostatním, že se můžete cítit zmateni nebo naštvaní. A jako empatičtí lidé vyciťujete pocity druhých a mohli jste se pokoušet jim přizpůsobit, abyste byli šťastní.

Přesto, když se podřizujeme druhým, nejsme šťastní. Pro příklad, pokud jste se rozhodli být střízliví, nemusíte se utápět v alkoholu s vašimi přáteli, jen abyste je potěšili. Totéž platí pro váš duchovní rozvoj a pohled na váš život.

Takže, být upřímný sám k sobě může vyžadovat změnu ve vašich vztazích, jako například vyříkat si věci od srdce a přes vzájemné rozdíly spolupracovat, nebo vybudovat nová, zdravější přátelství.

Asi budete souhlasit s tím, že respektujete a věříte lidem, kteří jsou upřímní a jejichž činy odpovídají jejich energii. Lidé, kteří mluví svou pravdu a kteří druhé milují, aniž by museli druhým podlézat. A pokud budete sami sebou, budete přitahovat přátele, kteří budou rovněž sami sebou.

Vyžaduje to hodně sil být sám sebou tváří v tvář, když jste pod tlakem. Zde vám může pomoci modlitba:

Drahý Bože dodej mi prosím sílu a zahrň mě podporou k tomu, abych následoval/a Tvé vedení. Jsem zmatený/á ohledně toho, čemu věřím a co bych měl udělat, a já chci naslouchat Tvé vůli. Milovaný Bože prosím, pošli ke mně podobně smýšlející lidi. Občas se cítím osamělý/á, a potřebuji být obklopen/a lidmi, kteří mají na srdci mé nejvyšší dobro. Děkuji Ti za to, že jsi mi dal odvahu být sám/sama sebou.

A tady odpovídající pasáž z Bible:

„Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé.“ Římanům 12:2

– Doreen Virtue, z karetní sady Motýlí karty

Zdroj: www.facebook.com/DoreenVirtue444

 

Pokud se vám bude chtít podívejte se na produkty ve slevě :-)

V případě, že máte zájem o zasílání novinek z našich stránek, můžete vyplnit následující údaje: