Program Zdravotního klauna pro dříve narozené

HUMOR PRO DŘÍVE NAROZENÉ

Zdravotní klauni přinášejí na geriatrická oddělení humor, vzpomínky a hlavně chuť do života. Klauniády jsou založeny na stejném principu jako klauniády pro děti, přesto se od nich v mnohém liší. Klauni nosí jiné kostýmy a mají jiná jména, vytvářejí odlišné příběhy a situace, jejichž součástí jsou i techniky tréninku paměti. Od personálu a hlavně od klientů, kteří se na klaunské návštěvy velice těší, máme velice pozitivní reakce. I pro zdravotní klauny jsou návštěvy na geriatrických odděleních neobvyklá a vzácná zkušenost. V těchto zařízeních se několikrát ročně konají různé slavnosti a kavárny, které jsou velmi vítány, a které jsou často také posledním přívalem radosti pro někoho, kdo už tady za rok, měsíc, možná týden nebude.

KOŠ PLNÝ HUMORU

Humor v nemocnicích je důležitý nejen pro děti a seniory, ale i pro dospělé pacienty. Projekt Koš plný humoru je postavený na základní myšlence zdravotních klaunů – humorem v lidech vyvolávat zájem a naději. Koše obsahují humorné knihy od českých i zahraničních spisovatelů, humorná CD, křížovky a klaunský lék Humorin. Rozdávají je zdravotní klauni nebo zdravotnický personál dospělým, vážně nemocným pacientům, kterým tyto dárky přinášejí laskavý a milý doušek radosti. Další koše pak zůstávají na odděleních také pro nově příchozí pacienty. V roce 2013 rozdali zdravotní klauni celkem 620 košů.

zdravotní klaun
zdravotní klaun
zdravotní klaun
zdravotní klaun
zdravotní klaun
zdravotní klaun

zdroj: http://www.zdravotniklaun.cz/programy/

Pokud byste chtěli podpořit činnost Zdravotního klauna, můžete třeba nákupem produktů:

Pomáháme Zdravotnímu klaunovi