Karetní výklad pro dnešní den

karetní výklad

Ježíš se nám poslední dobou hodně ozývá a karta pro dnešní den vás vede k tomu, abyste s ním spolupracovali na léčení… a to jak sebe samých, tak i druhých.
Vypadá to, že svět je připraven přijmout Ježíše bez jakéhokoli náboženského výkladu a je i součástí vašeho životního poslání spojit se s Ježíšem něžným způsobem, a naučit to i druhé. Bez viny, beze strachu, prostě s láskou.
Zkuste dnes toto: zavřete oči a vyšlete lásku Ježíšovi přímo od srdce. Vnímejte, jak vaši lásku přijímá, a jak je pak milionkrát znásobena a vracena zpět do vašeho srdce. Koupejte se v této fontáně Boží léčivé lásky a vdechujte ji do každé oblasti vašeho těla, které potřebuje léčivou podporu.
Dnes se vám od Ježíše dostává zásadního vedení k léčení, které vám poskytne hluboký pocit vnitřního míru a novou jasnost. Podnikněte kroky, k nimž jste vedeni, zatímco vám Ježíš dává odpovědi na vaše modlitiby o léčení.
Rádi bychom slyšeli o vašich vlastních zážitcích s Ježíšem, budete-li zde o nich chtít napsat.”

– Doreen Virtue

* * *

(Léčivé karty archanděla Rafaela)

překlad: Magda Techetová

Děkujeme

svět zázraků