Karetní výklad pro dnešní den

karetní výklad

Mí drazí, neděláte poslední dobou nezdravé kompromisy ve svých potřebách? Protože vaše dnešní karta vás vede k respektování svých potřeb, své cesty a sebe samých.
Vaše poselství je dnes od velmi silného a přímého archanděla Michaela: Neodkládejte dobrou péči o sebe. Netravte čas nořením se do nízkého sebevědomí, když je přitom vaše životní poslání nyní tak potřebné.
Archanděl Michael je s vámi právě teď v tuto chvíli a vy jeho přítomnost můžete pocítit jako teplo a sílu.
Ať už se u vás děje cokoli, chce vám pomoci to vyřešit tak, abyste se navrátili zpět k důvodu, proč jste přišli sem na tuto zemi. Říká, že lidská dramata jsou zajímavá a možná i zábavná, ale rozhodně jsou plýtváním vaším časem a energií. Archanděl Michael říká, že vám pomůže lépe se o sebe starat. Chce, aby váš život byl odrazem vašeho Božství.
Ukazuje mi, že existuje nějaká osoba, kterou se bojíte, že zklamete.
Archanděl Michael vám ukáže cestu, jak být upřímní sami k sobě a přitom si udržet zdravé vztahy doma i v práci.
Dnešním poselstvím je nezklamat sami sebe. Zavažte se dnes jasně, že budete mít k sobě úctu. A víte co? Když si sami sebe budete více vážit, i druzí lidé si vás budou automaticky více vážit.
Možná se jim ze začátku nebude líbit, že už vás nemohou tak snadno využívat. Avšak hluboko uvnitř vám budou rozumět a vážit si vás.
Které změny podniknete, když si sami sebe více vážíte?
Archanděl Michael chce, abych zdůraznila, jak moc jste milováni a ctěni Bohem a všemi na nebesích.
Čím upřímnější jste sami k sobě, tím více lidí vás bude milovat a respektovat.
Pamatujte, že archanděl Michael, stejně jako všichni skuteční Boží andělé, je neomezený, neunavitelný a nemá žádné ego.

– Doreen Virtue

* * *

(Vykládací karty archanděla Michaela)

Děkujeme

svět zázraků