Karetní výklad pro dnešní den

karetní výklad

Jak energie kolísá, tak dnes vystupuje vzhůru a otevírá příležitosti k velkému pokroku, jak na duchovní, tak fyzické rovině. Dnes může dojít  na mnoha úrovních k zázračným uzdravením.

Andělé říkají, že je dnes důležité být přítomní, uvědomělí a pozorní, protože příležitosti se budou objevovat nenápadně: v podobě laskavého neznámého člověka, náhodného nápadu, nebo si všimnete knihy na poličce, která vás volá, abyste ji otevřeli.

Vše kolem vás může něco naučit a každá událost má pro vás dnes poselství. Lidé, kteří vám mohou pomoci jsou povoláni na vaši stranu a Andělé říkají: Dovolte si nechat si pomoci. Přijměte pomoc. Řekněte Ano na nabídky pomoci.

K zázračným uzdravením dochází, když se na “problém” podíváte z jiného úhlu. Andělé říkají, že se až příliš ztotožňujeme se svými problémy, děláme z nich součást našeho života a vidíme je jako konkrétní a těžké.

Dnes si představte, že je daný problém již vyřešen nečekanou cestou. Tato změněná myšlenka otevře dveře zázrakům.

Když si dovolíte být podpořeni, uzdraveni a přijmete pomoc, budete mít sílu pomoci druhým. Už prosím neodmítejte pomoc, ale místo toho se na ni dívejte jako na dar z Nebes, který vás má podpořit na cestě vašeho životního poslání.

Není to o tom, zda si zasloužíte pomoc či zázrak, je to o tom zbavit se překážek, které vám brání soustředit se na své priority a smysl života.

Abyste mohli vykonat všechnu tu velkou práci, kterou jste sem na Zemi přišli realizovat, potřebujete partnerství jak fyzické, tak i nebeské. Vaším úkolem je nechat si pomoci.

Ego říká, že když si necháte někým pomoci, znamená to, že jste slabí a zranitelní. Ego tvrdí, že byste obtěžovali druhé, kdybyste jim dovolili vám pomáhat. Ego vám namlouvá, že když druhé necháte pomoci vám, tak vás využijí.

V kontrastu s těmito nízce vibrujícími strachy je hlas Boha, který říká, že nebeská pomoc přichází v podobě druhých lidí. Aby mohly být vaše modlitby zodpovězeny, musíte připustit, aby se k vám pomoc mohla dostat.

Stejně jako víla na této kartě, když si dovolíte přijmout pomoc, budete moci léčit svět vašimi zvýšenými vibracemi.

Doreen Virtue

* * *

(z karetní sady Léčení s vílami)