Karetní výklad pro dnešní den

Tato karta, která pro vás dnes vyskočila, má pro mě velký význam. Před několika lety měl Michael velmi vážné zranění a mezitím co jsme spěchali do nemocnice, modlila jsem se a vytáhla tuto kartu … a dostalo se nám zázračného uzdravení, které ohromilo zdravotní sestry i lékaře na urgentním příjmu.

Říkám vám to pro to, abych zdůraznila, jak silná tato vaše dnešní karta je. Ukazuje, že vaše modlitby byly vyslyšeny. Bůh a andělé pracují v pozadí, aby vám pomohli.
Vašim dnešním poselstvím je, abyste ve všem co děláte používali ve spolupráci s vysokými vibracemi víry. Andělé říkají, že pesimismus a starostí vás zpomalují a blokují.

Dnes vás Andělé žádají, abyste si představili, jak jste očišťování od energií strachu a zůstáváte krásně očištění s obnovenou vírou.

Věnujte dnes prosím čas meditacím, zatímco se budete koupat, a modlete se, aby z vás byly omyty i všechny starosti a byly nahrazena naprostou vírou v Božskou sílu lásky a zázraků. Jste již nyní velmi silní a mocní, protože jste byli stvořeni k obrazu a podobě Boha. Máte tedy ohromnou sílu udržet svou mysl soustředěnou na pozitivní energii a pozitivní výsledky.

Žádají mě, abych vám připomněla, že pokud jsou ve vašem přání obsaženy také svobodné vůle dalších lidí, musí celá Nebesa respektovat i jejich přání. Přesto však vaše modlitby mohou rozhodně zlepšit situaci, i když může být výsledek odlišný od vašeho ideálu.

Mějte víru v Božskou inteligenci, moudrost a soucit, které se skrze vás projevují.

Doreen Virtue

* * *

(z karetní sady Marie, královna andělů)

Děkujeme

svět zázraků