Karetní výklad pro dnešní den

karetní výklad

Tato karta potvrzuje,  že jste si vzali nazpět vaši sílu, právo a souhlas s přijímáním pozitivních pokynů k akci. Pokud jste čekali na nějaké znamení k naplnění vašich snů, tato karta pro vás pokynem jít vpřed.

Právě nyní přichází čas, kdy na povrch vyplouvá vaše touha po svobodě. Možná jste se v poslední době cítili kontrolováni, nebo posuzováni. Dnes je možnost se z těchto mentálních a emocionálních pout vymanit, i když jste přesvědčeni, že vás druzí mohou mít pod kontrolou. NEMOHOU.

Již jste svobodní, v duchovní pravdě. Bůh vás stvořil s božskou a duchovní silou, kterou nemůže žádný člověk zlomit.

Jste TAK silní. Vašim jediným omezením mohou být pouze vaše myšlenky, kterým věříte. Nyní vám vaše probuzená duše ukazuje, jak vypadá a chutná váš život bez omezení. Jste připraveni žít naplno a to rovněž přinese užitek vašim milovaným a blízkým.

Dnes můžete být sami sobě rádci. Položte si ruku na rameno a řekněte si:

“Máš mé plné svolení a požehnání žít svůj život naplno.”

Pocítíte svobodu, kterou vám přináší odpoutání se od vlastních limitů. Roztáhněte svá krásná a silná křídla a užívejte si svobody.

– Doreen Virtue

z karetní sady Smysl života