Karetní výklad pro dnešní den

Karetní výklad pro dnešní den

Dnešní karta dokonale shrnuje energii tohoto týdne. Učí nás vážit si sami sebe.

Tento týden jste pracovali na vaší asertivitě a růstu. A to včetně očištění od mentálních nástrah myšlenky, že má nad vámi někdo moc, nebo že má více výhod než vy.

Dnes vše vrcholí a vede k poznání vašich hodnot. Víte, že vás stvořil Bůh stejné jako ostatní. Víte, že si zasloužíte být šťastní stejně jako kdokoliv jiný.

Toto poselství se pro vás stává základem vašeho závazku pečovat o sebe. Je to skutečné vnímání sebe sama, jako rovného s ostatními. Respektuje sami sebe a posílejte tyto vibrace ostatním, a oni vás budou na oplátku respektovat.

Dnes si můžete dovolit přijímat. Odříkání se stává vzdálenou starou vzpomínkou. I když jste laskaví a milující, uvědomte si, že váš růst je možný skrze sebepřijetí a respekt k sobě samým.

Doreen Virtue

z karetní sady Kouzelní delfíni a mořské panny.