Karetní výklad strážných andělů pro týden od 7. do 13.9. 2015

Milí přátelé,

v tomto týdnu by nám naši andělé chtěli pomoci s odstraňováním bloků, které nám brání ve zhmotňování a přijímání hojnosti. Nejde přitom jen o hojnost ve smyslu peněz a materiálního dostatku, ale také hojnost citovou, zdravotní nebo jakoukoli jinou. Vidí totiž, že mnohdy si v cestě stojíme sami, a vědí o způsobech a cestách, jakými to můžeme změnit. Doporučují nám tedy naslouchat více svému vnitřnímu vedení a dopřát si na své léčení klid.
Lpíme-li na neodpuštění, závidíme někomu nebo jsme naladěni nějak jinak negativně, sami zavíráme stavidlo hojnosti, která k nám jinak zcela přirozeně proudí. Možná také tomuto přirozenému proudu nevěříme (vždyť všude je přece tolik utrpení a bídy!), ale právě proto jsme tady, abychom se o něm poučili, našli nejčastější příčiny jeho blokace a způsoby, jak je vyřešit, a abychom ho začali využívat k dobru svému i všech ostatních. Cokoli, co děláme ke své škodě, brání pozitivním věcem přicházet do našeho života, protože naše energie se s energií toho, co si přejeme, neslučuje. Tento týden tedy budeme vedeni k léčení všeho, co nám znemožňuje zhmotňovat či přitahovat to, co si přejeme, nebo co nám brání přijmout dobro, které je již na cestě k nám.
Zhmotňování není nijak obtížné – je to naše přirozená schopnost. Jako mocné bytosti, jež jsou obdařeny Boží silou, jsme schopni konat a tvořit zázraky i mrknutím oka – třeba když na něco hezkého pomyslíme nebo vyšleme do světa nějakou pozitivní vizi. Všechna naše energie se zhmotňuje. Dokonce i v případě, že zhmotňujeme omezení a negativní zkušenosti, se jedná o projev naší úžasné moci. Jde tedy o to, abychom si nebránili v přijímání krásných darů různými negativními a omezenými přesvědčeními – např. že to není možné, že to je příliš složité, že ostatním to jde, ale nám ne, že si to nezasloužíme, že na něco nemáme právo, že na něco ještě nejsme připravení apod. Naši andělé jsou neustále s námi a pomáhají nám zvládnout všechno, co je třeba. Připomínají nám, že všechno se děje v pravý čas, a že i tehdy, kdy se na něco necítíme být dost silní, připravení apod., je všechno právě tak, jak má být, a my to jen potřebujeme přijmout a využít všechen potenciál dané záležitosti ke svému i obecnému dobru.
Soustřeďme se tedy v tento čas na své nitro, na uzdravení bolístek, které na to dosud čekaly, vyhledání případné podpory a pomoci ze strany druhých lidí a podniknutí takových změn, které nám pomohou udržet si trvalý pocit míru a štěstí. Abychom mohli dobře sloužit světu, je třeba se postarat o to, abychom zbytečně neztráceli svou sílu potřebou k plnění našeho poslání a neblokovali si cestu ke všemu, co potřebujeme k životu, ať je to láska, radost, vnitřní mír, finanční hojnost, zdraví nebo cokoli jiného. Náš mír k nám přitahuje další mír a vytváří tak mír i kolem nás. Naplníme-li se mírem všichni, vytvoříme silné pole míru, které takto bude dále přitahovat a šířit mír. Nepodceňujme moc své vlastní energie. Udržujme ji čistou a plnou radosti a náš svět se změní k lepšímu. ♥

– Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je Devítka Činu. Je to karta, která poukazuje na to, že věci, do nichž jsme vložili mnoho úsilí a na kterých nám záleží, je třeba chránit, a stát si za svým. Andělé říkají, že to také znamená chránit sebe samé a nenechat druhé lidi nebo vnější okolnosti, aby narušovali náš vnitřní mír. V jiném aspektu pak tato karta může znamenat, že máme nějaké zábrany, sklon se bránit – a to i tehdy, když to vůbec není nutné – a všechno od sebe odhánět. V takovém případě jsme vedeni k tomu, abychom se podívali na své niterné rány, které nás nutí se neustále bránit a které nám dost možná brání ve skutečné blízkosti s druhými lidmi nebo které nás přiměly uvěřit negativním přesvědčením, jež od nás odhánějí to pozitivní.

Druhou kartou pro tento týden je Strážce myšlenek, která může znamenat osobu či situaci. Jako osoba je to někdo, kdo je schopný, kdo se vyzná v dané oblasti, má pozitivní postoj a mnoho čerstvých nápadů. Přitom je však zaměřen spíše racionálně než emocionálně. Je to člověk komunikativní, který hovoří ve prospěch těch, kdo to sami udělat nemohou. Takový člověk nám může v tomto týdnu pomoci, ale také můžeme my sami být vedeni k tomu, abychom takto jednali.
Společně s touto kartou vyskočila z balíčku také karta Osvobození, která vypovídá o tom, že se s něčím nebo někým loučíme a že něco necháváme za sebou. Obě dvě nám společně říkají, že je třeba si něco s někým vyříkat nebo si nechat někým poradit (popř. jít na terapii nebo vyhledat poradce), abychom mohli nějaký problém nechat za sebou a pokračovat dál nezatíženi zbytečnou tíhou (viz. první karta), jako jsou např. stará zranění nebo strach z budoucnosti. Budeme tedy léčit své rány a bloky, k čemuž můžeme přijmout také pomoc od někoho, kdo ví, jak na to.

Poslední kartou je Férová rozhodnutí. Říká, že budeme činit nějakou volbu a že ta, již cítíme jako správnou, je opravdu ta pravá. Možná jsme v nějakém rozhodnutí dosud váhali, protože jsme si nebyli jistí tím, co je nebo není dobré, z velké části kvůli bolestem, které jsme v sobě nosili, ale které po jejich vyléčení už nebudou kalit naši mysl a umožní nám učinit novou volbu opravdu čistým srdcem. V souvislosti s předchozí kartou Strážce myšlenek je to také výzva k upřímnosti, co se týká našich hovorů k druhým. Přestože pravda nemusí být vždy příjemná, je třeba ji vynést na světlo a je-li to možné, s dotyčnými lidmi si dané záležitosti na rovinu vyříkat. Není-li to možné nebo se k tomu necítíme vedeni, můžeme své pocity a myšlenky vyjádřit jinak, např. dopisem, který neodešleme, ale který můžeme po napsání obřadně spálit a poslat svá slova do Nebes. Rovněž si můžeme dané osoby přizvat k sobě v duchu během meditace a pohovořit si s nimi v duchovní rovině. Naším cílem není “napravení” situace, ale uvolnění bolesti, negativních pocitů či myšlenek a dalších vnitřních “škůdců”, které vůči dané situaci cítíme a které nám dosud bránily plně prožívat štěstí, mít jasnou mysl a čisté, otevřené srdce.
Andělé k této kartě férovosti a spravedlnosti dodávají, že nám často ve štěstí brání potřeba “být v právu”, kdy lpíme na tom, že máme pravdu, a za žádnou cenu nehodláme ustoupit, přestat na něco nebo někoho myslet nebo se přestat dožadovat něčího potrestání. Připomínají nám, že zákon karmy platí pro všechny stejně a my tu nejsme pro to, abychom dohlíželi na něčí trest a plýtvali tak svým časem, ale abychom žili svůj život, učili se ze svých zkušeností, naplňovali svá přání a činili svět lepším tím, že děláme to, co nás plní láskou a radostí. Spravedlnost a karmická vyrovnání máme nechat na Nebesích a místo toho se soustředit na sebe a to, co máme dělat sami se sebou. I to nám pomůže pohnout se v životě dál.
 
SHRNUTÍ
Abychom se v životě dokázali rozhodnout a pohnout se z místa, je třeba se napřed osvobodit od všeho, co nás drží zpátky a co nás možná plní nejistotou, strachem a pochybnostmi, které nám brání rozhodnout se opravdu od srdce a připustit ve svém životě dobro. Je to čas vnitřní práce, kdy nám může být nastavováno zrcadlo jinými lidmi a okolním světem, abychom si uvědomili, co všechno v sobě nosíme, co všechno se nás dotýká a na co jsme hákliví. Věci, které nám budou nepřijemné, se nám nedějí proto, aby nám uškodily, ale aby nám ukázaly, co všechno v sobě potřebujeme vyřešit a vyléčit. Berme je tedy jako pomocníky a učitele, nikoli jako ohrožení. Čím více věcí odhalíme v našem nitru, tím více jich můžeme vyléčit – a tím více dobrých věcí začneme přitahovat :)
Buďme také ochotni odpustit a upustit od zatvrzelé snahy dosáhnout “spravedlnosti” svým rozhořčením, které nejen že nic neřeší, ale ubližuje nám a brání nám v plnění našeho poslání. Tím je mír a láska, jejich tvoření a posilování, nikoli další šíření negativity. Na své pocity máme sice právo, je však na nás zvážit, zda nám to stojí za to, že si sami kazíme radost ze života a že naše životní poslání stagnuje.
Stůjme si za tím, co cítíme jako to správné, jak pro nás, tak i vůči druhým, a buďme pravdiví a upřímní. Jednejme tak, abychom chránili to, co je nám drahé, vycházejme přitom z pozice lásky, řiďme se svým srdcem a jeho vedením a uskutečněme vše, co je třeba k dalším pozitivním změnám v nás i v našem životě. Tím vším pootevřeme stavidla hojnosti, která se pak bude moci rozproudit, a to i takovými způsoby, jaké by nás možná ani nenapadly :)

* * *

zdroj: andelskydenik.blogspot.cz

Děkujeme

svět zázraků