Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 31.8. do 6.9. 2015

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 31.srpna do 6.září. Představte si, už jsme v devátém měsíci tohoto roku – v září! A devítka je v Andělských číslech velmi zajímavé číslo, znamená totiž dokončení. Když vidíme devítku, je to vždy o práci na našich prioritách, našich vášních a samozřejmě také na našem životním poslání, s tím, že tyto tři věci jsou obvykle jedním a tím stejným. Bude to tedy měsíc velké práce a já bych pro začátek září chtěla pracovat s kartami Indigových andělů. Tyto karty jsem vytvořila společně s mým nejstarším synem Charlesem, spoluautorem knihy Znamení z nebes a také to byl on, kdo mi pomáhal dělat průzkum do mé knihy Jak se starat o indigové děti a co jim vařit, protože sám je indigové dítě. Indigoví lidé mají silnou vůli a obvykle se narodili v období let 1970 a dál, ale může to být opravdu i kdykoli jindy. Jsou to v našem světě vůdčí osobnosti a mají vnitřní detektor pravdy, kterému věří a naslouchají, a tomutéž učí nás ostatní. Tyto karty jsou tedy velmi přímočaré, jdou přímo k jádru věci, a to se mi na indigových lidech moc líbí. Tolik jsem se toho od svého syna naučila o komunikaci! A já ho zase naučila, jak říkat věci na rovinu, ale s láskou.
Nad kartami se tedy modlím a žádám Boha, aby nám skrze ně seslal poselství o tom, jak můžeme přinést požehnání tomuto světu, sobě samým, jeden druhému navzájem a aby nám také dal vedení ohledně toho, co můžeme očekávat, jak vstupujeme do září.

Kartou pro pondělí a úterý je Naučte se něco nového. Pro indigové lidi je typické, že neberou problémy jako problémy, ale jako výzvy a příležitosti k naučení se něčemu novému. Ze začátku týdne tedy můžete mít pocit nějakých protichůdných sil. Nenechte se tím nijak vystrašit – naučíte se díky tomu něco nového o sobě samých, o jiných lidech, o tom, jak žít efektivně. Andělé mi také říkají, že to souvisí s předchozím víkendem, během něhož byl velmi intenzivní úplněk, který citlivé osoby ovlivnil – mnozí lidé trpěli nespavostí nebo mají jiné problémy se spánkem, a když nespíte dobře, můžete být náladoví, můžete mít chutě na jídlo, být hodně unavení nebo mrzutí, a ta nám vzkazují, že si nemáme brát věci osobně v začátku tohoto týdne. Možná půjdete zpátky do práce, obvykle v pondělí, a lidé kolem vás mohou být mrzutí. Ve světě se vyskytla opět nějaká energie hněvu a jde o to, abyste se do toho nenechali zatáhnout. Udržte si odstup – samozřejmě nedovolte nikomu, aby vás zneužíval – ale držte si od toho odstup, nenechte se do toho zatáhnout. Je to jako to staré rčení: “Vybírejte si své bitvy moudře.” Nedovolte egu druhých lidí, aby vás vystrnadilo z vaší cesty.

Když se dostáváme ke středu týdne, vychází nám tu karta Autorita, což je zajímavé. Pro indigové lidi autorita znamená někoho, kdo se jim snaží říkat, co mají dělat, a kdo si u nich nevydobyl respekt. Andělé však poukazují na světlo na obrázku a říkají, že tou nejvyšší autoritou je Bůh. Říkají tedy, že máte poslouchat své Vyšší Já, svého Svatého Ducha, naslouchat Božímu vedení, protože ve středu týdne dostanete nějaké velice silné vedení a povede vás ke světlu. Vzkazují vám, že máte udržovat svůj pohled směrem ke světlu. Nenechte se tedy rozptylovat dramaty – to je téma tohoto týdne.

A pak, podívejte se na to, tu máme kartu Zhmotňujte. Miluji ji! Je tak silná a mocná! A jedna z věcí, které nás indigoví lidé přišli naučit, je využívat sílu, kterou dal Bůh nám všem, k léčení, pozvnášení, vyučování, napravovat věci ve svých životech… Četla jsem v Kurzu zázraků: “Všechna vaše mizérie pochází z mylného přesvědčení, že jste bezmocní.” a řekla jsem si: “Wow! To je přesně ono!” Nejsme bezmocní! Byli jsme stvořeni k obrazu Boha, a tak i jeho moc je uvnitř nás všech. Celé je to jen o rozhodnutí lásky – o tom zvolit si lásku a vnášení lásky do každé situace.

Tento týden tedy vypadá, že ze začátku se vyskytnou nějaká dramata – ale vy se od nich odpoutáte a začnete pracovat na léčení. A to je pro vás životní lekce, kterou si z toho odnesete – že jste mocní a že je pro vás bezpečné být mocní. Je pro vás bezpečné využívat moc, kterou vám Bůh dal, pro naplnění jeho vůle lásky a míru na Zemi. Není to moc ve smyslu ega, jako naparování se: “Jsem tak mocný/á, jsem lepší než ostatní, jsem více duchovní…” nic takového. Bude to oslava moci, která je v nás všech, rovným dílem, a využívání této síly k povznesení nás všech. A samozřejmě přitom respektujeme zákon svobodné vůle a svobodné volby. Jaký mocný týden! Jsem z toho nadšená! Nedovolte žádnému konfliktu ani problému, aby vás shodil! Celé je to o tom zůstat na své cestě správným směrem. Přinese vám to požehnání a úžasné lekce!

Posílám vám mnoho lásky, andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Aloooooooooooooooooha!
* * *

zdroj: httpss://youtu.be/8SaK9GOlh04, andelskydenik.blogspot.cz
překlad: Magda Techetová 

Děkujeme

svět zázraků