Krystalová voda část 6. výběr a množství kamenů

K přípravě krystalové vody je třeba použít správné kameny. V dostupné literatuře jsou doporučovány tyto čtyři metody výběru.

SONY DSCEmpirická metoda
Kameny, s nimiž máte dobré zkušenosti, stojí samozřejmě na prvním místě. Avšak můžete využít i zkušeností druhých. Navíc literatura o léčbě krystaly dnes tvoří učiněný poklad zkušeností.

Intuitivní metoda
Spoustu věcí vnímáme mnohem rychleji intuitivně než rozumem. Proto je rovněž správný ten kámen, který nás osloví, příjemně vyzařuje. Všímejte si, který kámen spontánně upoutá vaši pozornost, nebo vnímejte kámen rukou se zavřenýma očima. Ten, který ve vás vyvolá výrazný pocit, bývá často velice vhodný pro dosažení rovnováhy.

Energetická metoda
Pokud jste obeznámeni s energetickými testy, které pracují s virgulí, kyvadélkem, přístroji na bázi biofeedbacku apod., můžete je užívat k výběru správných léčivých kamenů pro krystalovou vodu.

Analytická metoda
Analytická léčba krystaly vyžaduje systematické hledání léčivého kamene, který určitému člověku nejlépe pomůže v konkrétní situaci od jasně definovaných potíží.

V případě pochybností se obraťte na odborníky. Při fyzických onemocněních nebo silných duševních potížích byste měli krystalovou vodu užívat jen po dohodě s lékařem, léčitelem nebo terapeutem.

Kolik kamenů bude potřeba vložit do krystalové vody? Velice rozšířený omyl je “čím více, tím lépe. To je v tomto případě špatně, neboť nejúčinněji pomáhá správná dávka. A ta může být třeba i minimální. U intenzivně působících krystalů (např. diamantu) stačí na litr vody jeden až tři surové krystaly o průměru 3 až 4 mm. Naopak u jemně působícího ametystu můžete do vody vložit celou hrst kamenů a v případě křišťálu teoreticky neexistuje žádné omezení množství.

Dalším kritériem je kvalita kamene. Například tmavě zelený aventurín působí mnohem intenzivněji než světle zelený.

Intenzitu krystalové vody rovněž ovlivňují velikost, druh a opracování použitých kamenů; platí zde pravidlo, které říká, že intenzita krystalové vody bude mnohem vyšší, pokud je kámen v přímém kontaktu s vodou, a že čím větší je styčná plocha kamene a vody, tím intenzivnější bude krystalová voda.

V případě vašeho zájmu vám zašleme  orientační hrubé rozdělení léčivých kamenů podle jejich působení. Kontaktujte nás na emailu info@nandi.cz

ametyst

 

zdroj: Gienger – Krystalová voda