Krystalová voda část 7. – proud života (křišťálová voda)

Voda má dvě důležité vlastnosti. Vyplňuje tvar a přitom stále zůstává v rovnováze. Proto je dobrým symbolem pro schopnost přizpůsobit se všem situacím a současně zůstat věrný sám sobě. A vždy dosáhne svého cíle, a to bez úsilí a námahy, hravě a jednoduše, protože to ani jinak neumí. Když jsme součástí proudu života, dosahujeme podobné lehkosti. Život se stává hrou. Úspěch i neúspěch umíme přijímat jednoduše. Proud života se vytrácí v momentě, když dostaneme strach z něčeho neznámého, a se snažíme stále více kontrolovat, předem plánovat a zajišťovat. Pak se ocitáme ve vybetonovaném řečišti, jehož cesta je již dána a nenabízí další volný prostor. Je jen na nás kterou cestu zvolíme.

voda života

Podobně jako je přirozeným úkolem řeky je najít cestu od pramene až k ústí můžeme i my utvářet náš život v harmonii s úkoly a požitky, které se nám nabízejí. Na počátku, v podobě potůčku je řeka spíše nepatrná a hledá opatrně svou cestu. Ale už brzy se stává větší a mohutnější. Její řečí je tiché šplouchání, silné bublání, žbluňkání, mohutné hučení nebo tichounké proudění. A její úkoly jsou různé. Musí přetékat, „hladit” a podemílat  mnohé kameny. Obzvláště radostný je tok ve vodopádu. A když dosáhne síly velkého toku, jde už jen o jedno – pohodlně a poklidně překonat poslední kus cesty a splynout na konci buď s mořem, nebo s jinou řekou.

bergkristall

Křišťál byl ve starém Řecku chápán jako voda natolik zmrzlá, že už nemůže roztát. Křišťál projasňuje a podporuje uskutečnění našeho vnitřního potenciálu. Podporuje sebepoznání, jasnou mysl, soustředění a pozorovací talent. Po tělesné stránce reguluje tok energie. Zahřívá při zimomřivosti, snižuje horečku, harmonizuje mozek a nervy. Reguluje činnost žláz, hormonů a hospodaření s vodou. Křišťál může vodu skutečně oživit, chuťově vylepšit, učinit stravitelnější a prodloužit její trvanlivost.

Křišťálová voda posiluje vitalitu, dodává sílu a vnitřní stabilitu. Připomíná živoucí pramenitou vodu a je radost ji pít. Křišťálová voda vnáší do života jasnost, neboť bystří smysly. Pomáhá nám vidět věci takové, jaké jsou. Avšak zůstává neutrální a naše smysly, myšlení a jednání nikam nenavádí.

Přidáme-li křišťál k jiným léčivým kamenům, zesílíme jejich působení. A když se vloží do vody, její energetická hladina se zvýší a vlastnosti zdůrazní, přičemž bude zachována její svébytnost. Proto lze křišťálovou vodu pít poměrně dlouhou dobu. Křišťál navíc posiluje a uchovává osvěžující a oživující vlastnosti vody. Je tudíž nejlepším kamenem k uchovávání a zlepšování kvality naší pitné vody.