Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 21. do 27.4. 2014

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 21. do 27.dubna. Protože jsme s Michaelem na cestách, máme zde s sebou náš cestovní balíček karet – Andělské tarotové karty. A chtěla bych se s vámi modlit za to, abychom dostali skrze tyto karty zprávu pro každého na tento týden. Mnoho se toho teď děje, ať už energeticky nebo jinak, a všechno se to odehrává správným směrem, avšak někdy to na nás může působit velmi hrubě, protože nás to tlačí do změn, které potřebujeme udělat. A jak určitě víte, často těmto změným odporujeme, i když nám pomáhají k lepšímu. Modlím se nyní: “Drahý Bože, dej nám prosím své božské poselství skrze své anděly, skrze tyto karty, abychom věděli to, co vědět potřebujeme pro následující týden. Řekni nám, jak můžeme my sami nejlépe vyjádřit a projevit svou božskou lásku ve všem, co děláme.” Dobře. Nyní pouze vytáhnu tři karty, vždy hned tu první, která upoutá mou pozornost, a tyto tři karty představují začátek, střed a konec týdne. 

 

Pro začátek týdne… (smích) Já věděla, že tato karta přijde, řekli mi to už dříve, ještě než jsem tyto karty vytáhla. Je to Rytíř Vody. Je to karta zamilování a může to být tedy poselství lásky pro naše nezadané přátele. Rovněž pokud se cítíte osamělí, může to být známka nějakého nového přátelství, ale i starého přátelství, které se uzdraví nebo obnoví. Říkají mi, že veškerá tato karta lásky je univerzální, ale jakou konkrétní situaci tato karta představuje pro vás, to poznáte jen vy sami, proto naslouchejte svým andělům, jaké poselství má tato karta konkrétně pro vás. Říkají také, že toto poselství se týká vašeho uzdraveného vztahu k sobě samým, i k rodině, k přátelům, také to může znamenat, že do vašeho života vstoupí nějaká nová osoba. Zkrátka se to týká všech podob lásky.

Andělé říkají, že vás také vybízí k tomu, abyste si přiznali a objali svou bolest, kterou máte v srdci. Místo abyste před pocity utíkali prostřednictvím závislostí nebo jejich popřením, andělé vám říkají, abyste si dovolili tyto pocity cítit. Když si totiž dovolíte cítit onu bolest ve svém srdci, teprve tehdy se vaše srdce skutečně otevírá. Je to opravdu tak, neboťkdyž si uvědomíte tyto pocity, vaše ego i váš strach se rozdrolí, a tím spadnou také ty tvrdé zdi, které jste si kolem sebe vystavěli. Otevřené srdce vám také pomáhá rozpoznat, když nějaký vztah není v pořádku, nebo k vám přijde nějaká nevhodná osoba, v takovém případě vám andělé ukazují červené vlajky, které říkají: “Varování! Odejdi pryč!” a vy to poslechnete, protože se nebudete bát to rozpoznat. Každý člověk je svatým dítětem Božím, ale nemusíte s každým nutně být. Pobývejte pouze s lidmi, kteří vás oceňují a respektují. Věnujte svůj čas vztahům, které jsou skutečně smysluplné.

Týden nám tedy začíná tématem lásky.

 

Podíváme se na střed týdne.. Zajímavé. Pětka Vzduchu. Tato karta nám říká, že jsme v minulosti učinili nevhodnou volbu a že se z ní učíme. Andělé nám znovu připomínají, že pokud se nacházíme v nějakém bolestivém vztahu, máme si to uvědomit a poučit se z toho. Máme se něco naučit z toho, co se stalo. Zjistíme, že máme věci více ve svých rukou. Uvědomíme si, že to možná nebyla chyba druhého člověka, že jste si vybrali tento vztah. Vím, že rodina je zase něco jiného. Ale pokud jste zažili něco zlého s někým ze svých přátel nebo s romantickým partnerem, ohlédněte se zpátky a podívejte se, zda jste už předtím nedostávali varovná znamení, která jste ignorovali a šli do toho vztahu i přes ně. Možná jste si říkali: “Moje láska bude jiná”, nebo “Tento člověk se změní, protože se vezmeme, protože budu skvělý přítel” a podobně. Pak se možná váš vztah zhroutil a vy obviňujete druhého člověka, i když jste vy sami byli varováni předem. Andělé vám říkají, že toto je cesta, jak se uzdravit. To nás vrací k první kartě. Říkají, že můžete vyléčit své vztahy tím, že převezmete svou vlastní zodpovědnost za roli, kterou jste v tom všem sehráli vy sami, i za to, že jste se rozhodli ignorovat ony červené vlajky, které vám andělé dávali. Je pro nás tedy požehnáním tyto dvě karty spojit, neboť budeme moci zbourat své zábrany a nebudeme se bát otevřít své srdce. 

 

A když se dostáváme ke konci týdne… Wow. Tady máme Krále Ohně. Ten může znamenat novou osobu, která do vašeho života přichází. Může to být nové partnerství. Ale jinak je to především o komunikaci, soustředění… Je to o vás jako o vůdčí osobě. Andělé říkají, že nyní přebíráte vedení ve svých vztazích. Vy se nyní rozhodnete, že už nebudete ignorovat andělská varovná znamení. Přísahejme si na malíček! Ano? Já sama jsem tohle udělala už mnohokrát, také jsem ignorovala znamení od mých andělů, takže v tom nejste sami. My všichni to děláme. Ale je třeba si to odpustit, poučit se z toho (!) a převzít za svá rozhodnutí zodpovědnost – a pak k nám vstoupí láska. Namísto abyste říkali: “Tady ten člověk byl vůl” nebo “Tenhle člověk mě zranil”, pouze přijměte tyto zážitky jako své učitele. Vůbec tím neříkám, že to, co ti druzí lidé udělali, bylo v pořádku, to vůbec ne! Znamená to jen: “Rozhodl/a jsem se poučit z role, kterou jsem já sám/sama sehrál/a v tom všem, i v tom, proč jsem si přitáhl/a tento druh vztahu. Co se z toho všeho mohu já naučit?” 

 

Pojďme si zavolat Boha, Ježíše, Ducha svatého, Matku Marii, archanděla Michaela a všechny naše strážné anděly, aby nám pomohli odpustit si za to, jaké volby jsme v minulosti učinili. Zhluboka se nadechněme….(nádech) a spolu s výdechem… (výdech) to necháváme všechno odejít. Nádhera.

 

Jaký to tu máme týden otevírání srdcí! Je to velice příhodné na týden po Velikonocích. Je to doslova shození kamene ze srdce, s pomocí Boha a andělů.

Posílám vám mnoho lásky i mnoho soucitu a respektu k vám za to, čím vším si procházíte a co vykonáváte. Je to součást vašeho duchovního růstu a já jsem na vás velmi hrdá! Mnoho andělských požehnání a – prosím, řekněte to se mnou – Aloooooooha!

Zdroj: httpss://www.facebook.com/notes/svět-zázraků/karetn%C3%AD-výklad-doreen-virtue-pro-týden-od-21-do-274-2014/613839318703644