Tag Archives: spřízněné duše

Rovnováha mezi mužskou a ženskou energií

muž a žena v rovnováze

Ženská i mužská energie vydávají nejkrásnější květy ve chvíli, kdy se do určité míry v rámci jedné osobnosti navzájem vyvažují.  Jsou-li muži příliš mužní, stávají se nemilosrdnými, panovačnými a pro dosažení cílů neváhají porušovat morální ani zákonná omezení. Takoví muži jsou i výjimečně sebestřední a zcela neschopní jakýchkoli závazků vůči ostatním. Cílevědomost, sobectví a panovačnost, […]

Mužská a ženská energie

muž a žena

Vyrůstala jsem v šedesátých letech a stejně jako většinu dívek té doby i mě učili, že mohu dělat cokoli, co muži chtějí, pokud sama chci. Učitelé i rodiče si tehdy užívali nově nabyté svobody a s radostí vštěpovali děvčatům, že jsou stejně dobrá jako kluci a že mezi pohlavími není žádný podstatný rozdíl. Jakkoli byly […]