Mužská a ženská energie

muž a žena

Vyrůstala jsem v šedesátých letech a stejně jako většinu dívek té doby i mě učili, že mohu dělat cokoli, co muži chtějí, pokud sama chci. Učitelé i rodiče si tehdy užívali nově nabyté svobody a s radostí vštěpovali děvčatům, že jsou stejně dobrá jako kluci a že mezi pohlavími není žádný podstatný rozdíl.

Jakkoli byly nové myšlenky té doby osvobozující, vykreslovaly pouze část celkového obrazu a zadělaly tak ženám i mužům na spoustu nových problémů. Pravda je taková, že ačkoli v každém člověku pracují energie obou pohlaví, mezi muži a ženami existují podstatné rozdíly. Hluboké důvěře v naši ženskou složku a její svobodné vyjadřování nás tehdy neučili. A přestože muži se naučili respektovat ženy v mužských rolích, často neumějí ocenit ženskost silné ženy a zároveň si užívat vlastní mužnosti.

Chceme-li žít v opravdu šťastném vztahu, musíme si být jisti svou vlastní identitou, cítit se v ní dobře a zároveň umět ocenit opačné pohlaví. Není prostě možné zažít opravdovou milostnou vášeň bez toho, aby žena plně vyjádřila svou ženskou energii a muž svou mužskou. Oba protiklady se potřebují stejně, jako dřevo potřebuje kyslík, aby mohlo hořet. Jen společně mohou zažehnout milostná vzplanutí. Stejná dynamika platí i pro milostné vztahy mezi páry stejného pohlaví – i tady jeden z partnerů přináší víc ženské energie, zatímco ten druhý mužské.

Nejlépe se o mužské a ženské energii přemýšlí jako o nadání nebo přirozených sklonech. Většina žen má nadání uplatňovat svou ženskou energii, zatímco většina mužů má přirozené sklony uplatňovat svou mužskou energii. Nicméně v každé osobě se skrývají obě a každý se je také obě může naučit rozvíjet. Problémy nastávají ve chvíli, kdy nám není dovoleno rozvíjet své přirozené sklony, protože momentální móda diktuje, že ženy musí být supersilné a že muži, kteří svobodně vyjadřují svou mužskou podstatu, jsou jako zvířata.

Ženská energie
Ženská energie je jako obloha. Otevírá se a dokáže obejmout spousty věcí i lidí. Vyznačuje se poklidem, který však není trpným čekáním, nýbrž otevřeností a vstřícností – pozorným “jsem zde”. Jádrem ženskosti je poddajnost – vědomý proces přitakávání, který je navýsost příjemný. Poddajnost nemá nic společného s poddaností, která souvisí s násilným potlačením vlastní osoby. Poddajnost je pravý opak odevzdanosti, člověk se díky ní totiž stává sám sebou nanejvýš uspokojivým způsobem. Hluboká poddajnost je umění hlubokého prožitku. Velmi “ženské” ženy proto zažívají mnohokrát vyšší sexuální uspokojení než téměř jakýkoli muž. Navíc schopnost přitakat činí ženy nadanějšími na duchovních cestách, protože chcete-li se přiblížit vyššímu vědomí, bez poddajnosti to nepůjde.

Mužská energie
Nejvýstižněji si ji představíme jako raketu. Raketa je velmi aktivní, proletí oblohou s obrovským nasazením. Mužská energie je zaměřená. Raketa si nelítá pro radost, má cíl, kterého se snaží dosáhnout za každou cenu. “Mužní” muži jsou proto cílevědomí; umějí veškerou svou energii zamířit jediným směrem, kde před sebou vidí cíl, a nenechají se přitom ničím příliš rozptylovat. Takoví muži jsou dominantní a nesnášejí, když jim někdo říká, co mají dělat. “Mužní” muži v reálném světě snadněji něčeho dosáhnou než “ženské” ženy, protože jsou cílevědomější a méně roztěkaní.

Obecně řečeno jsou muži i ženy nejšťastnější, když mohou své přirozené sklony k dominanci či poddajnosti vyjadřovat ve všech oblastech života. Setkala jsem se nicméně s mnoha muži i ženami, kteří považovali za velmi riskantní, popřípadě nemožné dávat své ženskosti či mužnosti průchod.
Seznámila jsem se jednou s vysokým, silným a velmi schopným mužem, který přede mnou doslova kvílel, že mu ženy “nedovolí” projevovat mužnost. Stejně tak jsem mluvila s mnoha sebevědomými ženami, které mi vysvětlily, že poddajnost pro ně nepřichází v úvahu, protože by se cítily příliš zranitelné. Tyto postoje jsou nešťastné, protože obě pohlaví připravují o hluboké uspokojení, které člověku přináší možnost být vpravdě sám sebou. Muž nepotřebuje povolení, aby se mohl odhodlat k činům, a žena, která se bojí vlastní poddajnosti, se ochuzuje o nejslastnější prožitky na světě.

Některé ženy též bloudí ve špatně pochopených feministických ideálech. Mají za to, že poddajnost s sebou nese ztrátu osobní moci. Nic není pravdě vzdálenější! Žena si sama vybírá, kdy a vůči komu či čemu svou poddajnost uplatní. Otevře-li se vnitřním hloubkám, setká se s vlastní dřímající tvořivostí. Otevře-li se vyššímu vědomí, rozvine v sobě božskou lásku a intuici. Otevře-li se muži svých snů, najde nejhlubší milostné naplnění.
Je zřejmé, že sebevědomá “ženská” žena může zrovnat tak dobře žít svou “mužnou” část, plnými doušky si užívat ženské emancipace a zároveň naplno vychutnávat intenzivní štěstí, pramenící z ženské poddajnosti.

Na druhé straně někteří muži mají za to, že na dominantním mužném chování je něco špatného, jako kdyby z něj přímo vyplývalo znásilňování a zabíjení. Jenže dávat prostor vlastní mužné odhodlanosti člověku nejen přináší radost, ale je to zároveň něco, co většina žen na mužích velmi obdivuje. Mluvila jsem s mnoha velmi rozhořčenými muži, kteří jednoduše nemohou pochopit, proč je ženy neustále odmítají; domnívají se, že jsou právě tak “milí”, jak to po nich ženy požadují. Tito pánové netuší, že většina žen nesní o zástupcích mužského rodu, kteří jsou “milí” a zároveň postrádají všechny znaky opravdové “mužnosti”.

Následující cvičení by mělo ženám i mužům pomoci získat větší sebevědomí ohledně vlastní identity. Je součástí metody, kterou jsem nazvala léčba vyšším vědomím. Tato metoda se dá použít pro řešení nejrůznějších problémů s často nečekaně úžasnými výsledky. Je to bezpečný a spolehlivý nástroj bez známých vedlejších účinků.

PRO ŽENY

  1. Říkejte si: “Hluboce se miluji i se všemi problémy a slabostmi, miluji se obzvlášť tehdy, když plně nedůvěřuji své poddajné ženské stránce.”
  2. Představte si nádherný růžový lotos (z horního pohledu) ve svém srdci uprostřed hrudi. Při výdechu si představujte, jak vám jeho růžová barva prostupuje celým tělem, jak vystupuje do vašeho okolí, jak se rozrůstá, až dosáhne ke každému muži na zemi. Pozorujte, jak růžová moc z lotosu ve vašem srdci rozpouští všechny strachy, které vám brání stát se nádhernou poddajnou ženou. Vydechujte barvu s láskou a přáním všeho dobrého. Při nádechu jen spočiňte v radostném pocitu, který vyzařuje z lotosu ve vašem srdci. Pak opět vydechněte a nechte barvu lotosu láskyplně prostupovat celou svou bytostí a dál. Dělejte to dvě minuty každý den po několik týdnů, nebo prostě dokud nepocítíte víc sebedůvěry. Otevřete se pomoci či radě z jakéhokoli zdroje.

PRO MUŽE

  1. Říkejte si: “Hluboce se miluji i se všemi problémy a slabostmi, miluji se obzvlášť tehdy, když plně nedůvěřuji své dominantní mužné stránce.”
  2. Představte si zářící stříbrnou raketu (ze strany) ve svém srdci uprostřed hrudi. Při výdechu si představujte, jak vám její stříbřitá barva prostupuje celým tělem, jak vystupuje do vašeho okolí, jak se rozrůstá, až dosáhne ke každé ženě na zemi; pozorujte, jak rozpouští všechny zábrany, které vám brání projevit sílu, sebedůvěru a převahu. Vydechujte barvu s láskou a přáním všeho dobrého. Při nádechu jen spočiňte v radostném pocitu, který vyzařuje z rakety ve vašem srdci. Pak opět vydechněte a nechte barvu rakety láskyplně prostupovat celou svou bytostí a dál. Dělejte to dvě minuty každý den po několik týdnů, nebo prostě dokud nepocítíte víc sebedůvěry. Otevřete se pomoci či radě z jakéhokoli zdroje.

Nesnažte se prosím měnit léčivé symboly těchto cvičení – dostala jsem je pro vás od svého vyššího vědomí.

Jste-li žena a chtěla byste rozvinout svou ženskou energii a schopnost se otevírat, můžete se věnovat činnostem, které jsou fyzicky velmi příjemné, uvolňující a nezaměřené na výkony; jako je chození do sauny nebo procházky krajinou. Nejlepší je vyrazit s přítelem či přítelkyní, které můžete bez obav svěřovat jakékoliv myšlenky a pocity. Postupem času se celá vaše bytost rozšíří a rozevře, stane se uvolněnou a všeobjímající jako obloha.
Jste-li muž a chtěl byste podpořit svou přítelkyni v rozvoji ženskosti, říkejte jí každý den, jak je krásná a jak vás její ženskost podněcuje. Využijte každé příležitosti, kdy jí můžete pomoct do kabátu nebo jí otevřít dveře. Jsou to gesta malá, ale fungují často zázračně. Ženská identita se utváří okolo toho, čím žena “je” (na rozdíl od toho, co “dělá”), a do toho patří i jak se cítí a jak vypadá. Proto nikdy – ani jednou! – nekritizujte její pocity nebo části těla, zraňuje to totiž ženskou sebeúctu. Místo toho se vynasnažte jí s porozuměním naslouchat a zkoušejte se vžít do jejích pocitů.

Muž, který chce posílit důvěru ve svou mužnost, by se měl věnovat činnostem, které jsou soutěživé, zaměřené na výkon a vyžadují sílu a sebekázeň. Zní to sice dost namáhavě, ale je to jediná cesta, jak se stát stejně pevným a odhodlaným jako raketa, která vždy dosáhne cíle, a zároveň mnohem přitažlivějším pro opačné pohlaví.
Jste-li žena chcete podpořit svého partnera v rozvíjení mužné sebedůvěry, v první řadě z toho nedělejte problém. Místo toho mu každý den říkejte, jak obdivujete jeho práci a jak jste mu vděčná za podporu. Nechte ho, ať vám nosí tašky, otvírá dveře, pomáhá do kabátu a pokaždé mu mile poděkujte. Mužská identita se utváří kolem toho, co muž “dělá” a v čem je dobrý. Pokud se muž setkává s kritikou za odvedenou práci, snižuje to jeho mužnou sebedůvěru. Nesnažte se mu proto radit, jak by mohl dělat věci lépe, a pokud možno bagatelizujte jeho chyby a omyly.

* * *

– z knihy Vaše spřízněná duše, Tara Springett, andelskydenik.blogspot.hu

děkujeme

svět zázraků