Udělejte si pořádek ve svých vědomých i nevědomých přesvědčeních

poselství andělů

Někdy se ptáte, proč se nedostavují žádné pozitivní výsledky, když vkládáte tolik energie a snahy do svých změn a činíte všechny možné kroky směrem ke svým cílům. Důvodem mohou být přesvědčení, která nosíte ve svém podvědomí, slova, která říkáte, aniž byste si uvědomovali jejich dopad a působení, nebo něco, co děláte či říkáte vědomě, ale nepovažujete to za překážku. Ovšem, tak jako nevidíte nos mezi svýma očima, nevidíte ani tyto věci. Abyste si je mohli uvědomit a něco s nimi podniknout, potřebujete nastavit zrcadlo.

Takovým zrcadlem jsou obvykle druzí lidé. Vyvolají ve vás něco, co jste ani nevěděli, že v sobě nosíte. Mohou to být myšlenky, pocity, slova či jiné věci, které potřebujete změnit. Jde však o to, abyste se nenechali strhnout prvotním dojmem a tím, jak na vás situace zapůsobila, protože její smysl leží hlouběji. Například vám někdo řekne, že vypadáte hrozně a že byste si měli přebarvit vlasy nebo změnit oblečení. Vůbec se to netýká toho, že byste měli měnit svůj vzhled, ale o to, že se tím začnete zabývat a myslíte na to pak celý den. Pokud je to tak, pak vám tento člověk nastavil zrcadlo a ukázal vám, jak málo si vlastně věříte a jak moc se podceňujete. Se zdravým sebevědomím byste nad takovým soudem mávli rukou a neřešili ho. Většinou vůbec nejde o to, co vám daný člověk řekl nebo udělal, ale o informaci, kterou jste díky tomu získali o sobě samých. Když si díky tomu uvědomíte, na čem ještě potřebujete pracovat, a uděláte to, projdete velmi pozitivními změnami a přispějete tak i k celkové proměně ve světě. 

Podobným zrcadlem mohou být i vaše finance. Pokud strádáte v oblasti peněz, které symbolizují energii hodnoty, pak máte zřejmě nějaké přesvědčení typu “Na to nemám, abych byl/a bohatý/á”, “Na to není dost času a příležitostí”, “To si nezasloužím, protože nejsem dokonalý/á”, “Nejsem dost dobrý/á, a tak nemám právo mít peníze”, “Peníze mi nepatří, protože dělám chyby”, “Život vůči mně není spravedlivý” atd.

Všechna tato přesvědčení, ať už vědomá či nevědomá, jsou ukazatelem vašeho nedostatku sebevědomí, vědomí vlastní hodnoty. A pokud vyzařujete energii nedostatečné hodnoty, pak se to přirozeně projeví na financích, neboť i ty nesou energii hodnoty – a takto vám zrcadlí, na čem je třeba pracovat. Místo abyste se chytili do sítě obviňování vnějšího světa z vašeho nedostatku, podívejte se sami na sebe a přijměte svou situaci jako zrcadlo vás samých.

láska a sebepřijetí

Chcete-li zlepšit svou finanční situaci, zamyslete se nad tím, čemu vlastně věříte. Zapomeňte na chvíli na pozitivní vyjadřování a nemějte strach, že byste si přivolali něco negativního, kdybyste vyjádřili své skutečné pocity. Pokud se podceňujete nebo podceňujete druhé lidi či svět samotný, je důležité si to přiznat a uvědomit si to. Teprve když si přiznáte tato přesvědčení, je možné začít s nimi pracovat. Zahoďte hrdost a snahu být dokonalí a bezchybní. To po vás chce jen ego, které vám nutí dojem, že si musíte všechno zasloužit dokonalostí a bezchybností. Věci, které považujete za chyby, mohou být důležité pro vaši osobní proměnu či změnu směru v životě. Pokud se nebojíte a jste ochotni učit se ze svých chyb, je to to nejlepší, co můžete udělat pro sebe i pro druhé lidi. Vzdejte se přesvědčení, že nejste dost dobří, když nejste takoví a makoví a když neděláte všechno dost dobře (podle svého mínění či mínění druhých). Nezáleží na tom, jak vás posuzuje váš vlastní rozum nebo rozum druhých lidí. Soustřeďte se na srdce, neboť v něm najdete vždy láskyplné vedení, ať už se vám daří nebo nedaří. Vaše srdce vás nikdy nesoudí. Proto, pokud potřebujete vyřešit své niterné problémy a překážky pocházející z vašich přesvědčení, nestačí pracovat pouze s myslí, ale je důležité zapojit své srdce. Tak nebudete mít strach z neustálých soudů svého rozumu a zaměříte se zcela na to hlavní – na uzdravení svého vědomého i nevědomého myšlení.

Podobně to funguje také v případě, že si nedáváte dost lásky. Když sami sebe nemilujete, trpíte nedostatkem lásky. Vaše vztahy vám pak zrcadlí tento nedostatek. Lidé se mohou zdát odtažití a všechno jako by vás odsuzovalo k osamělosti. Obvykle začnete obviňovat druhé lidi nebo okolnosti, začnete říkat, jak vám nikdo nerozumí a jak jste přitom srdeční a hodní, a hledáte příčinu venku. Přitom někde ve vás leží přesvědčení jako “Nezasloužím si dostávat lásku, když jsem takový/á”, “Nejsem hoden/hodna lásky, když dělám chyby”, “Za to, co jsem tehdy udělal/a, mě nikdo nemůže mít rád”, “Muži jsou pitomí/Ženy jsou pitomé”, “Když jsem sám/sama, nemůže mi nikdo ublížit” apod.
Možná se prostě bojíte citových zranění, protože jste je dříve už zažili a máte strach z toho, že se budou opakovat. Někteří si zase myslíte, že druzí lidé vás mohou mít rádi, jen když budete dokonalí a bezchybní. Věříte, že to, co děláte, jste VY. Ale to nejste vy. VY jste krásné a zářivé duše stvořené z lásky. Iluze nedokonalosti a pochybení vytváří vaše ego. Nutí vás, abyste se drželi stranou od lásky, protože podle něj nejste dost dobří. Ať už se jedná o vaše vlastní ego a nebo ego druhých lidí. V očích ega nikdy nebudete dost dobří! I kdybyste udělali sebevíc úžasných věcí a sebevíc se zavděčili, vytyčí vám jen další mezník, kterého musíte dosáhnout, ABYSTE byli dost dobří. Vzdejte se této nesmyslné a nekonečné honby za dokonalostí. Je jedno, co ego říká, vy JSTE hodni lásky! Jen potřebujete milovat sebe samé i s “chybami” a se vším, co váš rozum tolik odsuzuje. Spolu s tím vzroste i vaše schopnost přijímat druhé lidi s jejich vlastními chybami, a třeba i s tím, co se jim zrovna příliš nevyvedlo vůči vám. Vzroste vaše schopnost odpouštět a očišťovat své srdce od nánosů bolesti způsobené omezeným myšlením a strachem pocházejícím z ega. Ego si hraje na ochránce, který vás chrání přes nebezpečím, ale je to jen strach, a ten nikdy nevypovídá nic o realitě. Skutečné vnitřní vedení ve vás strach nevyvolá, ale dá vám jasně najevo, že je třeba mít se na pozoru. Kdyby hrozilo nějaké nebezpečí, poslouchejte své vnitřní vedení a to, co cítíte, a budete v bezpečí. Strach ve vás jen vyvolává hromady negativních myšlenek a k ničemu to nevede. Proto se nebojte ego neposlouchat, ať už se vám snaží namluvit cokoli.

Tak jako po různých úrazech potřebuje vaše tělo rehabilitaci, i vaše myšlení potřebuje čas a průběžné protahování a procvičování, než se dá do nového pořádku. Nebičujte se za to, že vám něco nejde tak dobře nebo tak rychle, jak jste chtěli. To dělá jen ego. Kdykoli pocítíte něco takového, jako je pocit spěchu, pocit nedostatečnosti, pocit viny apod., jedná se o vaše ego a váš rozum. Zapojte v takové chvíli své srdce a řekněte svému egu, aby mlčelo. Uvědomte si jeho vliv a odmítněte ho poslouchat. Začnete se tak osvobozovat od těchto pout strachu a nejistoty, což vám pomůže ve vašem záměru mnohem lépe, než kdybyste pořád kontrolovali, zda to děláte dobře, zda to děláte dost rychle, zda se to ostatním zamlouvá a všechny tyto naprosto nepodstatné věci.

Jakmile se změníte vy, změní se i váš svět. Pamatujte na to, že váš stav nezávisí na vnějším světě, neboť váš svět je vytvářen tím, co si do něj sami přitahujete svým vyzařováním. Zapracujete-li na sobě, změníte i to, co přitahujete. Budete přitahovat příjemné okolnosti, vstřícné lidi, zlepší se vaše vztahy a s vyšší sebeláskou k vám také začne proudit více lásky a dostatku ve všech ohledech. 

Požádejte své anděly a průvodce, aby vás vedli ke všemu, co potřebujete změnit. Nebraňte se novým zjištěním o sobě samých. Propusťte svůj odpor a hrdost, které vám brání v růstu a pochopení. Záležitosti, v nichž se vám nastavuje zrcadlo, slouží k vašemu porozumění, poučení a novému růstu, nikoli k tomu, abyste se uzavřeli a nahněvali. Když se uzavíráte, daná situace nemůže splnit svůj účel, a pak se k vám musí znovu vrátit. Když se místo toho uvolníte a přijmete všechno, co k vám přichází, jako příležitost k porozumění sobě samým a k vašemu růstu, půjde vám to mnohem snáze a bude to mnohem efektivnější. Nebojte se svých “chyb” a nebojte se vzdát se potřeby neustále kontrolovat sebe samé a to, zda zapadáte do představ druhých lidí o tom, jací byste měli nebo neměli být. Pamatujte na to, že právě takoví, jací jste, máte být. A jedině tak můžete projít růstem, který potřebujete, a jen tak můžete tomuto světu předat to, co mu můžete předat pouze vy.

Jsme stále s vámi a povedeme vás. Kdykoli budete potřebovat pomoc, řekněte si a my vám pomůžeme. To je naše práce :)

* * *

– Poselství andělů, (M.T.)

zdroj:  https://andelskydenik.blogspot.cz

Děkujeme

svět zázraků