Krystalová voda část 2. – voda přijímá informace

1306756178O tom, že je voda nosičem informací hovořili lidé již dávno. Má zvláštní schopnosti přijímat a dočasně uchovávat informace všeho druhu. To proto, že je sama neutrální.

Z uvedených důvodů je voda univerzální komunikační prostředek jak ve velkém koloběhu přírody, tak v horninách a v organismech rostlin, zvířat a lidí.

Významný japonský badatel Dr.Masaru Emoto provedl  dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody.  Svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru. Co bylo tímto převratným důkazem? Byla to právě fotografie mikroskopické částečky vody – malého vodního krystalu, který měnil svoji strukturu podle působení různých vnějších faktorů. Informace, která je vodou nesena, také ovlivňuje tvar jejího zmrzlého krystalu.

emoto-vj1Když voda zmrzne, její molekuly se systematicky spojí a tvoří nukleony. Krystal se stane stabilním, když má uspořádání šestihranu. Pak začne růst a objeví se viditelný krystal. To je přírodní průběh postupu. Pokud je ale vnucena umělá informace, voda není schopná utvořit harmonický hexagonální krystal.

Emoto odebral vzorky pitné vodovodní vody téměř ze všech koutů Japonska. Zjistil, že voda z kohoutku většinou krásné celistvé krystaly nevytvoří, narozdíl od vody přírodní, minerální. Zjistil, že utváření “vodních krystalů” lze ovlivnit například působením mobilního telefonu, televizního přístroje, mikrovlnné trouby, hudby, řeči a dokonce “pouhého” myšlení.

Proto je voda nejdůležitější informační médium přírody! Je to univerzální komunikační prostředek jak ve velkém koloběhu přírody, tak v horninách a v organismech rostlin, zvířat a lidí.