Author Archives: Francesco

Krystalová voda část 1. – co je to informace?

Velmi  mě zaujal citát slavného německého fyzika Maxe Plancka, který objevil základní fyzikální konstantu, dodnes nazývanou Planckova konstanta.  Citát zní: “Jakožto fyzik, tedy člověk, který zasvětil svůj život střízlivé vědě o zkoumání hmoty, jsem zcela jistě mimo podezření, že bych byl snílkem. A přesto na základě vlastních výzkumů atomu prohlašuji: Nic jako hmota sama o sobě neexistuje! Veškerá hmota vzniká a […]

Krystalová voda – úvod

Jakožto lék má krystalová voda tisíciletou tradici, avšak coby voda k pití nalézá využití teprve v poslední době. Hildegardě z Bingenu, která je pramatkou krystalové vody, vděčíme za to, že jsme se dnes znovu rozpomenuli na tuto metodu zlepšování pitné vody a přípravy léčivých prostředků. Voda je zcela zvláštní látka, neboť může přijímat a dočasně uchovávat informace všeho druhu. To […]